Vieroučný výbor - Stanovisko k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Vzhľadom na to, že „Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k prenikaniu cudzích náuk a hnutí do ECAV“ mohlo byť nepochopené, a aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam v súvise s pôsobením neordinovaných pracovníkov v ECAV, Vieroučný výbor opätovne zdôrazňuje bod č. 2 predmetného vyhlásenia, kde sa uvádza:
„V závislosti od životnej situácie býva každý človek v živote povolaný do rôznych „úradov“, napríklad byť manželom, rodičom, učiteľom, vojakom, presbyterom, dozorcom, farárom.“

V tomto zmysle chápeme službu povolaných a poverených neordinovaných (sú to aj pracovníci s deťmi, dorastom a mládežou, pracovníci v diakonii, misijní pracovníci...) ako nenahraditeľnú a potrebnú. To však neznamená, že ktokoľvek si môže svojvoľne prisvojovať právo ju vykonávať. Musí mať k tomu riadne poverenie cirkvi, ktoré má rozličnú podobu a formu v závislosti od „úradu“, ktorý má vykonávať. Pôsobí to pokoj a poriadok v spoločenstve. Vieroučný výbor všetkým povolaným neordinovaným za túto službu, ktorú v cirkevných zboroch konajú, vyjadruje poďakovanie a váži si ju.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.