Stanoviská a vyjadrenia

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Vianociam 2020

Milé sestry a milí bratia,
tohtoročné Vianoce sú v mnohom iné. V rámci kalendára prišli síce v rovnakom čase, ale slávime ich za iných spoločenských okolností. Rok 2020 sa zapíše do novodobých dejín ako čas spomalenia sveta.  Dve pandemické vlny, ktoré udreli s plnou silou, zasiahli a poznačili život všetkých nás. Vedci, odborníci, lekári hľadajú cestu – znamenie, ktoré by ukázalo východisko z napätej a zatiaľ neprehľadnej  situácie zápasu o ľudský život. Okolnosti, na ktoré sme neboli pripravení, odhalili nielen pravdu o stave spoločnosti, ale najmä pravdu o stave nášho vnútorného a hodnotového sveta. Svet spoznal krehkosť vlastných materiálnych základov, museli sme sa vyrovnať s rôznymi obmedzeniami, na ktoré sme neboli zvyknutí. Avšak spoznali sme aj pravdu o ľudskom srdci, v ktorom sa zrkadlí množstvo nenávisti, zloby, nespokojnosti a nepriateľstva. Máme nádej, že svet dostane v najbližšom čase ako vianočný dar riešenie súčasnej situácie v podobe bezpečnej vakcíny, ktorá dokáže uchrániť ľudské telo.

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory,

     pandemická situácia sa v našom štáte vážne zhoršila. Narastajú počty infikovaných, plnia sa oddelenia nemocníc, ich personál pracuje na hraniciach možností. Zaznamenávame žiaľ stále zvyšujúce sa počty úmrtí. Obávame sa o našich seniorov a o tých, ktorí majú už i tak zdravotné ťažkosti.

Výročná správa Predsedníctva ECAV

Výročná správa Predsedníctva ECAV

Výročná správa Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za rok 2019.
Schválila Synoda ECAV na Slovensku, Ružomberok, 10. október 2020.

... a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. (Efezským 5, 27)

Usmernenie pre bohoslužby od 22.11.2020

Usmernenie pre bohoslužby od 22.11.2020

Vážené cirkevné zbory, zborové presbyterstvá, duchovní v službe, bratia a sestry!

     Dňa 13. novembra 2020 bola vo Vestníku vlády, ročník 30, čiastka 16, zverejnená pod č. 24 Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, účinná od 16. novembra 2020.

K 31. výročiu Nežnej revolúcie

K 31. výročiu Nežnej revolúcie

Vyhlásenie Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k výročiu Nežnej revolúcie.

Usmernenie predsedníctva ECAV pre najbližšie dni

Usmernenie predsedníctva ECAV pre najbližšie dni

Bratia a sestry, 

dúfali sme, že Vám dnes budeme môcť oznámiť najnovšie stanovisko vlády k riešeniu pandemickej situácie, ktorého oficiálne zverejnenie sme očakávali. Podobne ako vy sa však zatiaľ dostávame len k informáciám z médií. Čas však beží a pred nami je nedeľa a Vaše online prenosy Služieb Božích, počas ktorých budete môcť mnohí informovať členov Vašich cirkevných zborov.

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020

Milé sestry a milí bratia.
   Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.

   Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58: A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

Zomrel spišský diecézny biskup Štefan Sečka

V nemocnici v Levoči zomrel dnes ráno, 28.10.2020 vo veku 67 rokov spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Buďme zodpovední

Buďme zodpovední

Milovaní, bratia a sestry, dovoľte, aby sme sa k vám v týchto dňoch prihovorili ako predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Prežívame zvláštne časy pandémie vírusu COVID – 19. Pre našu generáciu predstavujú niečo úplne nové a nezažité. V našich dlhších dejinách však nie sú ojedinelé. Ľudstvo sa už mnohokrát muselo pasovať s podobnými epidémiami.

Pane, neopúšťaj nás! Stanovisko Predsedníctva ECAV

Pane, neopúšťaj nás! Stanovisko Predsedníctva ECAV

Bratia a sestry v Pánovi.
     Opatrenia, ktoré sú v boji proti pandémii vírusu COVID – 19 platné od 15. októbra 2020, sa dotknú aj našich Služieb Božích, stretaní a aktivít. Nariadenia krízového štábu hovoria jednoznačne: "Zakazujú sa všetky hromadné podujatia".

Zomrel biskup Jan Szarek a brat farár Piotr Wowry z Poľska

Zomrel biskup Jan Szarek a brat farár Piotr Wowry z Poľska

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím dvoch významných členov poľskej evanjelickej cirkvi.

Ochotného darcu miluje Boh- Ján Brozman

Ochotného darcu miluje Boh- Ján Brozman

Poznáte tento biblický text? „2 Kor 9,7 Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ Iste ste už tento text niekde počuli. Podľa mňa vždy v súvislosti s darmi, a vo väčšine s finančnými darmi. Aj preto príspevok na cirkev má byť v slobode veriaceho človeka. O slobode veriaceho človeka píšem zámerne. Lebo, ak toto vyslovíte, tak si každý domyslí, že teda nemusí. Je slobodný. Ale slobodný veriaci človek si povie, ochotne a rád prispejem. Nie preto, lebo musím, ale preto, lebo verím, že to čo mám, mám od Boha. Lebo ako veriaci vie, komu uveril a Koho nosí v srdci, čím žije, čo vyznáva. A uvedomuje si, že toto posolstvo nie je súkromné. Misia – nesenie posolstva evanjelia je potrebné. Tá vzácna perla – spása, nie je vlastníctvom veriaceho, ale posolstvom pre všetkých. Lebo tak Boh miloval svet... J 3,16

USMERNENIE pre CIRKEVNÉ ZBORY ECAV V BOJI S KORONAVÍRUSOM, platné od 1.10.2020

USMERNENIE pre CIRKEVNÉ ZBORY ECAV V BOJI S KORONAVÍRUSOM, platné od 1.10.2020

Vážení bratia a sestry, farári, farárky, členovia presbyterstiev, spolupracovníci a členovia cirkevných zborov,
Úrad verejného zdravotníctva SR potvrdil, že hromadné podujatia – teda aj naše Služby Božie – sa budú môcť konať s maximálnym možným počtom päťdesiatich osôb (v interiéri alebo v exteriéri), a s dodržiavaním pravidla R – O – R (rúško – odstup – ruky – ich dezinfekcia a nepodávanie).

OBMEDZENIE a uvoľnenie

OBMEDZENIE a uvoľnenie

Bratia a sestry, určite ste už zachytili informáciu o zmene a zmiernení prísnych opatrení z 28.9.2020 vzťahujúcich sa aj na život cirkvi. 
Dnešným (30.9.2020) vyhlásením hlavného hygienika a premiéra SR sa podľa zmenených predpisov umožňuje organizácia bohoslužieb aj všetkých vnútromisijných aktivít s max. počtom 50 ľudí vrátane Vás ako slúžiacich.

Pozývame vás k aktivite a starostlivosti o našu cirkev

Pozývame vás k aktivite a starostlivosti o našu cirkev

Všetkým dozorcom a dozorkyniam seniorátov a cirkevných zborov ECAV na Slovensku

Vážení bratia dozorcovia, sestry dozorkyne. V tejto dobe spoznávame akí sme maličkí. Je tu vírus, ktorý meriame v mikro hodnotách a pozrite sa, čo s nami urobil. Nosiť rúško pred niekoľkými mesiacmi na tvári, tak si ľudia okolo domýšľajú všeličo. Dnes je to bežná prax. Dnes prebiehajú online rozhovory, bohoslužby, domáce pobožnosti a berieme to, akoby to bolo tu a nie je to nič nové. Jeden vírus a sme inde. Dokážeme zmeniť všetko fungovanie, život, prispôsobiť sa.

Stanovisko Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k aktuálnemu zákazu konania bohoslužieb

Stanovisko Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k aktuálnemu zákazu konania bohoslužieb

Bratia a sestry, prihovárame sa vám ako Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ale aj ako tí, ktorí vnímali rovnaké prekvapenie z oznamu, ktorý sme si vypočuli na tlačovej konferencii premiéra Slovenskej republiky Igora Matoviča.

SČÍTANIE obyvateľov 2021

SČÍTANIE obyvateľov 2021

V roku 2021 čaká občanov Slovenska znova po desiatich rokoch sčítanie obyvateľstva. Jeho výsledky budú pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť jedinečným a nenahraditeľným zdrojom dôležitých informácií.

STANOVISKO vieroučného výboru

STANOVISKO vieroučného výboru

STANOVISKO k „Vyhláseniu Presbyterstva Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT)“.

Pokoj a spravodlivosť pre Bielorusko

Pokoj a spravodlivosť pre Bielorusko

Po prezidentských voľbách v Bielorusku sa do ulíc vydali demonštranti. Podľa dostupných informácií došlo k neprimeranému zásahu policajných zložiek a účastníci protestov utrpeli stovky zranení. Okrem toho sa zintenzívnilo potláčanie občianskych práv a slobôd. Táto situácia znamená hrozbu pre spravodlivosť a pokoj v celej krajine.

Asignačný model financovania cirkvi

Asignačný model financovania cirkvi

Strana Sloboda a Solidarita dnes prostredníctvom médií otvorila tému o odluke cirkvi od štátu. Zatiaľ nevieme, akú konkrétnu predstavu majú. Vyjadrenie, že by išlo o asignačný model, je veľmi stručné, takže o ňom zatiaľ nevieme usúdiť skoro vôbec nič.

Zomrel ThMgr. Pavel Sklenár, farár kovačický a senior banátsky

Zomrel ThMgr. Pavel Sklenár, farár kovačický a senior banátsky

Vo veku 71 rokov zomrel 10. augusta 2020 v predpoludňajších hodinách, v nemocnici v Pančeve, brat Pavel Sklenár, farár cirkevného zboru Kovačica I. a senior banátsky. 

Kondolencia pozostalým obetí výbuchu v Bejrúte

Kondolencia pozostalým obetí výbuchu v Bejrúte

V Bejrúte sa včera, 4. augusta 2020, odohrala veľká tragédia. Viac ako sto ľudí zomrelo a približne 4 tisícky ďalších boli vážne zranení. (Počet mŕtvych a zranených sa stále zvyšuje). Predsedníctvo ECAV prosí v modlitbách o Božiu pomoc a praje úprimnú sústrasť pozostalým.

Kondolenica pri úmrtí štátneho tajomníka

Kondolenica pri úmrtí štátneho tajomníka

Evanjelická cesta- 490. rokov od prednesenia Augsburského vyznania

Evanjelická cesta- 490. rokov od prednesenia Augsburského vyznania

O historických, politických a duchovných súvislostiach snemu v Augsburgu, konajúceho sa od júna do septembra 1530, sme mohli čítať v článku Emílie Mihočovej v EPST č. 22 – 23. Pripojme k nim niekoľko myšlienok o teologických aspektoch našej prvej a najdôležitejšej Symbolickej knihy.

O biskupskej moci- XXVIII. článok Augsburského vyznania

O biskupskej moci- XXVIII. článok Augsburského vyznania

„Hlásime sa k odkazu našich predkov, ktorí presadzovali vieroučnú čistotu Augsburského vyznania.“ S touto vetou absolútne súhlasím! Stotožňuje sa s ňou asi každý evanjelik. Práve túto vetu si však výhradne pre seba privlastnila istá skupina členov našej cirkvi. Sama seba pasovala do pozície jediných pravých luteránov. Vyhlasuje, že Augsburské vyznanie a vieroučná čistota našej cirkvi sú v ohrození. Nikde sa nedozvieme, čo konkrétne, ktorý z dvadsiatich ôsmich článkov Augsburského vyznania je v ohrození. Strach bol ale vyvolaný, takže základná úloha je splnená.

Novšie Staršie
Strana 2 z 6
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.