Stanoviská a vyjadrenia

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Veľkej noci 2022

Milé sestry a milí bratia,

dnešná nedeľa je v znamení víťazstva. Víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou, hriechom, peklom a diablom. Jeho vzkriesenie je pre všetkých nás, Jeho nasledovníkov istotou: ako On žije aj my budeme žiť! Môžeme s radostným pohnutím volať s apoštolom Pavlom: „Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj? Ostňom smrti je však hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!“ (1K 15, 55-57)

Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti- nútia nás byť lepšími

Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti- nútia nás byť lepšími

25. marca 1942, teda pred 80 rokmi, odišiel zo Slovenska transport tisíc židovských dievčat do nacistického tábora v Osvienčime.

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze

Vyhlásenie vedenia cirkvi k utečeneckej kríze

Vyhlásenie predsedníctiev Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k prebiehajúcej utečeneckej kríze v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

Evanjelici pomáhajú Ukrajine

Evanjelici pomáhajú Ukrajine

Viac ako 26 000€. Toľko eviduje Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku od darcov do zbierky pre Ukrajinu. Aktuálne smeruje 15 000€ na účet Evanjelickej cirkvi na Ukrajine.

Reálna a okamžitá pomoc utečencom z Ukrajiny

Reálna a okamžitá pomoc utečencom z Ukrajiny

Bratia a sestry,
v piatok 25. februára 2022 podvečer sa uskutočnilo online rokovanie operatívnej skupiny, ktorá začína s riešením otázky pomoci utečencom z Ukrajiny. Tvorili ju členovia troch predsedníctiev cirkvi, riaditeľ GBÚ Ján Bunčák, tajomník generálneho biskupa Boris Mišina, poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper, predseda Výboru zahraničnej misie Ján Matis a tajomníčka pre médiá Jana Nunvářová. V telefonickom spojení boli aj predstavitelia Ekumenickej pastoračnej služby OZ a OS SR Viktor Sabo a Milan Petrula.

Ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny

Ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny

Udalosti posledných dvoch dní radikálne zmenili pomery nielen na Ukrajine, v Európe, ale možno povedať geopoliticky aj v celom svete. Prekročenie ukrajinských hraníc, agresívna vojenská intervencia strategických miest je jasným svedectvom prekročenia všetkých hraníc ľudskosti, morálnych hodnôt, pravdy a spravodlivosti. Dlhé mesiace klamstiev, poloprávd, prázdnych diplomatických gest sa pretavili do agresie nevídaných rozmerov, aké sme v európskom priestore nezažili od druhej svetovej vojny.

2. výročie vypuknutia pandémie koronavírusu COVID-19

2. výročie vypuknutia pandémie koronavírusu COVID-19

Vážené sestry a bratia, vedenia cirkevných zborov, vážené cirkevné zbory,
predstavitelia našej cirkvi boli v týchto pohnutých dňoch oslovení zástupcami občianskeho združenia Skutočné obete (https://skutocneobete.sk/), ktoré spája a podporuje rodiny a priateľov obetí pandémie koronavírusu COVID-19. V mene pozostalých po obetiach vyslovili prosbu o podporu rodín, ktoré v pandémii stratili svojich najbližších.

Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku k vojne na Ukrajine

Vyhlásenie Predsedníctiev ECAV na Slovensku k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Jedná sa o akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Takéto počínanie Ruska rozhodne odmietame a odsudzujeme. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť a zároveň povzbudenie Ukrajincom i všetkým, ktorí sú vojnou zasiahnutí, a to bez rozdielu.

Výzva Predsedníctva ECAV k modlitbám za mierové riešenie ukrajinsko-ruského napätia

Výzva Predsedníctva ECAV k modlitbám za mierové riešenie ukrajinsko-ruského napätia

V týchto týždňoch a dňoch sme svedkami narastania vojenského a politického napätia medzi Ukrajinou a Ruskom. Zároveň s tým, ako sa v krízovej pohraničnej oblasti zhromažďujú kontingenty vojsk a techniky, bežia aj politické rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi, resp. NATO, či Ruskom a predstaviteľmi veľkých európskych štátov a inštitúcií. Ďakujeme Bohu, že ešte trvá tento čas milosti, ktorý dáva šancu na mier! Tešíme sa z každého prejavu napredovania mierovým smerom. I tak však narastajú obavy zo skutočného vypuknutia konfliktu, z utečeneckej krízy, z nezmerného utrpenia ľudí, zo šírenia konfliktu.

Informácia o budove internátu Svoradove 1

Informácia o budove internátu Svoradove 1

Stanovisko ECAV a Reformata s.r.o.  

k údajnému predaju nehnuteľnosti vo vlastníctve ECAV na ulici Svoradove 1 v Bratislave

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Stanovisko Zboru biskupov k výsledkom sčítania obyvateľstva v roku 2021

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku je druhou najpočetnejšou skupinou obyvateľov z hľadiska vyznania. Obyvatelia hlásiaci sa k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania predstavujú 5,27 % (286 907 osôb).

Modlitby, pôst a hlahol zvonov

Modlitby, pôst a hlahol zvonov

Biskupi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku už od 12. marca pozývajú svojich veriacich k denným večerným modlitbám od 20.tej do 21. hodiny. Témy sú rôzne a týkajú sa epidémie koronavírusu, zdravotníkov, vládnych predstaviteľov, ale aj cirkvi či seniorov.

Novšie
Strana 2 z 2