Zelená cirkev

Zelená cirkev

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (VOBS) a členovia a farári niekoľkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku sa v minulých rokoch zapojili do viacerých medzinárodných projektov (Grundtvig, Erasmus+, účasť na činnosti ECEN a iné). Na tieto projekty finančne prispela aj Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM). Výsledkom činnosti VOBS sú ušetrené finančné prostriedky poskytnuté EKM vo výške 1 500 EUR, ktoré budú použité pre cirkevné zbory na aktivity spojené s ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom.

Prostriedky budú poskytnuté formou príspevku ZELENÁ CIRKEV. Informácie o spôsobe poskytnutia príspevku a zaslania žiadosti o príspevok, ako aj tlačivo k žiadosti o príspevok sú tu:


Informacny list ZC.PDF

Prispevok ZELENA CIRKEV.PDF

Ziadost o prispevok.docx


Veríme, že ponúkaný príspevok ocenia cirkevné zbory, ktoré sa už v minulosti usilovali byť ekologické a v tomto smere aj v súčasnosti vyvíjajú svoje aktivity. Suma, ktorú je možné poskytnúť je pomerne skromná, a preto bude rozhodovať najmä rýchlosť, akou zareagujete na túto informáciu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.