PEVNÁ VIERA

PEVNÁ VIERA

Úplne prirodzene každý z nás túžime mať „ľahký“ život, ktorým preplávame bez väčších ťažkostí a problémov. Ono „zádrhel“ takéhoto vysnívaného života je, že ak ním len tak preplávame bez toho, aby sa preskúšali naše hodnoty, charakter, aby bola naša životná cesta podrobná skúške správnosti, či ide správnym smerom, ľahko sa môže stať, že príliš neskoro zistíme, že celá naša „životná púť“ išla nesprávnym smerom. Ako čítame v Božom slove: „Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.“ Prísl. 14, 12

Boh zo svojej lásky ku každému jednému z nás sa v určitom momente nášho života rozhodne našu cestu podrobiť skúške a tým sa podrobí skúške naša viera a dôvera. Takáto skúška znamená pozrieť sa na všetky tie nebezpečenstvá, čo na nás čakajú – obrovské prekážky, vysoké múry utrpenia a bolesti, duchovné útoky na našu myseľ, sebahodnotu, vzťahy, kniežatstvá a mocnosti, ktoré nás chcú zničiť – a úplne sa spoľahnúť na Božie zasľúbenia. VÝSLEDKOM TAKEJTO SKÚŠKY MÁ BYŤ NAŠA NEOCHVEJNÁ VIERA A DÔVERA V HOSPODINOVO SLOVO. TIEŽ NEZLOMNOSŤ PRESVEDČENIA, ŽE BOH JE VÄČŠÍ NEŽ VŠETKY NAŠE PROBLÉMY ČI VŠETCI NAŠI NEPRIATELIA.

                Potrebujeme vážne skúšky viery, aby sme sa zbavili falošných predstáv a nesprávnych očakávaní. Vieru si nevieme jednoducho stvoriť ako mávnutím čarovného prútika. Nevieme si ju privolať opakovaním: „verím, verím, naozaj verím.“ Sú to len prázdne slová ak v tom nie je skúsenosť a poslušnosť. VIERA JE ROZHODNUTIE A PLNÉ VYDANIE SA NA POSLUŠNOSŤ BOHU.

                Keď Izrael zastal pred bránami Jericha, ľud dostal príkaz bez jediného slova niekoľkokrát obísť celé mesto. Stručne povedané, Boh od nich žiadal jedinú vec: poslúchnuť Jeho Sovo a vykročiť v pred. Nešepkali si pritom: „Pane, pomôž mi veriť.“ Nie, boli ticho a poslúchli Boží príkaz. Toto je viera. Rozhodnúť sa z celého srdca úprimne poslúchnuť všetko, čo je napísané v Božom slove, tak ako nás vedie Duch Boží. Na nič sa vtedy nepýtať a nič nezľahčovať. A zažijeme Božie víťazstvo. Skratky neexistujú.

Čítajme si s modlitbou: Joz. 6, 1-16

Pieseň k téme: https://www.youtube.com/watch?v=veURfr0mv50&list=RDGMEMMib4QpREwENw3_jAc0YgNwVMveURfr0mv50&start_radio=1

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.