NEBEZPEČENSTVO NEVIERY

NEBEZPEČENSTVO NEVIERY

Žid. 3,12 „Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.“

List židom varuje cirkev novej Zmluvy: „všímajte si príklad Izraela. Ak tak neurobíte, môžete dopadnúť ako oni. Pohltí vás neviera diabla a váš život sa zmení na jedno dlhé putovanie púšťou.“

Boh povedal ostrým tónom tejto neveriacej generácii, od jej vodcov  až po levítov a samotný ľud, že vystrie svoju ruku proti nim. Odvtedy boli neustále vystavení utrpeniu a duševnému strádaniu. Nepoznali viac Jeho slávu a namiesto toho sa začali sústreďovať len na svoje problémy. Ich žiadostivosti ich úplne pohlcovali. Tragické. Vieme sa z toho poučiť? Pozrime sa do cirkvi a zistíme smutnú realitu, že ľudia sú nepoučiteľní.

                Pretože presne to isté sa stane so všetkými ľuďmi, ktorí sú síce kresťania podľa mena, ale v skutočnosti Bohu neveria. Končia požieraní úsilím o svoj vlastný pocit spokojnosti, bez toho, aby videli svoje poslanie, bez poznania Božej prítomnosti, bez života v modlitbe. Nie je nám to žiaľ blízke. Už sa nestaráme o svojich susedov ani o stratený svet. Namiesto toho sa celý život zameriavame len na svoje vlastné problémy, starosti a choroby. Prechádzame z jednej životnej krízy do druhej, uzatvorení vo svojej vlastnej bolesti, naše dni sú naplnené len zármutkom, hádkami, závisťou a spormi. A dovoľujeme, aby v nás vyrastal koreň horkosti a neodpustenia.

Bez viery jednoducho nie je možné potešiť Boha. Potom, čo Boh oddelil vody Červeného mora a nechal Izraelitov bezpečne prejsť na druhý breh, tancovali a radovali sa. A predsa tí istí Izraeliti len o pár dni neskôr reptali proti Bohu, spochybňujúci Jeho prítomnosť v ich strede. 38 rokov pozoroval Mojžiš, ako jeden za druhým Izraeliti z tejto neveriacej generácie zomierali – premárniac svoje životy. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú.“Žid.11,6

                Ako veľmi podobné je to aj dnes – koľkí kresťania sú spokojní, že len prežívajú, až kým nezomrú. Nič neriskujú, keď neveria Bohu. Veď „nejako už bude, veď Boh je láska.“ Odmietajú veriť, Jeho Slovu a žijú, aby napokon zomreli. Milovaní, vážne si zoberme k srdcu varovanie z listu židom: „Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.“ PROSÍM, NEPREMÁRNIME SVOJE ŽIVOTY. BOL BY TO TRAGICKÝ KONIEC.

Čítajme s modlitbou: list Židom 3,12-19

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=mBcqria2wmg

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.