Konferencia k 25. výročiu Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení

Konferencia k 25. výročiu Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení

SPOLUORGANIZÁTORI:
Teologická fakulta KU v Košiciach
Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice