Koordinačný výbor Rómskej misie

Členovia

predseda
Mgr. Ľuboslav Beňo

+421 918 828 307 beno.luboslav@gmail.com Mandát platný do: 02.12.27

riadny člen
Mgr. Ivan Bojna

+421 903 135 443 bojnaivan@gmail.com Mandát platný do: 02.12.27

riadny člen
Mgr. Štefan Gabčan

+421 918 828 164 sgabcan@gmail.com Mandát platný do: 11.09.24

riadna členka
Mgr. Terézia Gabčanová

+421 918 828 124 gabcanova@centrum.sk Mandát platný do: 12.05.26

riadny člen
Stanislav Gurka

Mandát platný do: 02.12.27

riadny člen
Július Lalík

Mandát platný do: 11.09.24