XIII. DUCHOVNÉ HODNOTY PRE DNEŠOK

V rámci osláv 400. výročia Žilinskej synody sa uskutoční aj tradičné podujatie "Duchovné hodnoty pre dnešok". Viac ďalej.
Spoločnosť pre Tvorbu
Združenie evanjelickej inteligencie Liptovsko-oravského a Turčianskeho seniorátu
v spolupráci s ďalšími spoločenstvami vás pozývajú:

Štvrtok 1. júla 2010
9.00 hod.
Služby Božie v Evanjelickom kostole v Žiline

10.30 hod.
Prednášky a diskusie na tému Žilinskej synody
Malá zasadačka Mestského úradu v Žiline
Moderujú Belo Riečan, Ondrej Hronec a Miloš Kovačka.
Prednášajú :
Miloslava Bodnárová
Eva Tkáčiková
Darina Dudášová
Igor Kišš
David Daniel
Radoslav Ragač
Rastislav Stanček
Samuel Mišiak
Miloš Dudáš
a ďalší.

Výstavy Slovenskej národnej knižnice:
● Cithara sanctorum v duchovných dejinách Slovenska
(Mestský úrad, Žilina)
● Dadanova tlačiareň
● Fedor Ruppeldt. Život a dielo
(Stará radnica, Žilina)

20.00 hod.
Mestské divadlo,
Nora Baráthová: Synoda
Scénické pásmo pri štyristoročnici Žilinskej synody pripravené v spolupráci so Slovenským komorným divadlom v Martine

Piatok 2. júla 2010
9.00 hod.
Kytica vďaky - stretnutia verejnosti na pamätných miestach našich dejín
(zraz pri pamätníku F. Ruppeldta pri Mestskom divadle v Žiline)
Výklad o pamätných miestach a udalostiach spojených so Žilinskou synodou a životom evanjelikov v Žiline - Miloš Dudáš

Superintendenti, dozorcovia a seniori sa majú starať o pravovernosť učenia, majú dbať o bezúhonnosť mravov, ktoré sú predpísané už sv. Pavlom apoštolom (1Tim 3), aby tak boli príkladom ostatným duchovným a celému cirkevnému spoločenstvu a predovšetkým aby nešírili zlú povesť a neposkytovali tak odporcom našej viery dôvody na ohováranie.
Zákon č. 1
Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z 30. marca 1610

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie podľa Tvojej reči.
Žalm 119

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.