Ústredný prípravný tím na výjazde v Žiline

Ústredný prípravný tím na výjazde v Žiline

Hlavné oslavy 400. výročia konania Žilinskej synody sa blížia, a tak časť ústredného prípravného tímu vycestovala 20. 4. 2010 do Žiliny, aby prerokovali so zástupcami mesta a žilinského CZ všetko potrebné k úspešnému priebehu tohto významného podujatia.
Prvá časť rokovania sa odohrala na pôde Cirkevného zboru ECAV v Žiline. Brat zborový farár Marián Kaňuch predstavil členov ich prípravného tímu – bratov Ivana Trepáča, hlavného koordinátora, Štefana Buzeka, ktorý má na starosti technické zabezpečenie, a Zdenka Šlauku, ktorý nás neskôr previedol po meste. Za SEM sa na rokovaní zúčastnil brat Dušan Maršala.

Brat riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský, vedúci ústredného prípravného tímu, predstavil členov svojho kolektívu, ktorí majú na starosti technickú stránku podujatia, a postupne prebral jednotlivé body technického zabezpečenia celého programu. Prítomní sa navzájom informovali o tom, ako sú pripravení na zvládnutie podujatia a čo ešte treba doriešiť. Brat Vagaský informoval aj o obsahu balíčkov, ktoré dostanú účastníci osláv pri ubytovávaní, resp. jednodňoví účastníci si ich budú môcť zakúpiť. Prítomní sa dohodli na ďalšom stretnutí v Bratislave 14. 5. 2010, keď sa budú venovať kompletizácii programovej časti a účasti členov ECAV na oslavách v Žiline.

Potom si členovia prípravného tímu z Bratislavy prezreli jednotlivé miesta v centre Žiliny, kde sa budú konať jednotlivé časti osláv – Mariánske námestie, Radnicu, Dom umenia, Divadlo, Námestie A. Hlinku a ďalšie miesta.

Popoludní rokovanie pokračovalo na pôde Mestského úradu v Žiline a viedla ho pani vedúca organizačného odboru MÚ JUDr. Elena Krausová, ktorá najprv predstavila zodpovedných pracovníkov úradu, ako aj zástupcov Dopravného podniku a Mestskej polície. Na programe bola predovšetkým organizácia dopravy a parkovania počas teologickej vedecko-historickej konferencie, Synody ECAV a predovšetkým počas konania II. evanjelických cirkevných dní v dňoch 2. – 4. júla, keď sa očakáva príchod najväčšieho počtu ľudí. Zároveň sa prítomní dohodli na poslednom, kontrolnom stretnutí 18. 6. 2010 na MÚv Žiline. Tlačová konferencia s generálnym biskupom ECAV na Slovensku Milošom Klátikom a primátorom Žiliny Ivanom Harmanom sa bude konať 16. 6. 2010 na GBÚ v Bratislave.

Na spiatočnej ceste sa členovia prípravného tímu zadstavili v Bytči, aby si prezreli priestory rímskokatolíckeho kostola, kde budú modlitby nad hrobom Eliáša Lániho „Hospodin je môj pastier“, Sobášny palác J. Turzu, kde sa budú konať spomienkové služby Božie na Eliáša Lániho a J. Turzu „Vojdite, plesajme!”, ako aj kaštieľ, kde bude výstava „Archívne dokumenty a knižnica palatína Turzu” a kde by sme chceli umiestniť pamätnú tabuľu „Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom“. Pozreli si aj priestory parku, kde by mala byť „Záhradná slávnosť“ a priestory reštaurácie U palatína, kde by mal byť slávnostný obed pre pozvaných hostí.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.