Poštová známka k 400. výročiu Žilinskej synody

Poštová známka k 400. výročiu Žilinskej synody

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Slovenská pošta, a. s., Vás pozývajú na služby Božie v utorok 30. marca 2010 o 16.00 hod. k dňu konania Žilinskej synody 1610 a na inauguráciu poštovej známky vydanej k 400. výročiu Žilinskej synody.
Spomienkové služby Božie sa budú konať v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Žiline 30. marca 2010 o 16.00 hodine. Zvesťou slova Božieho poslúži brat generálny biskup Miloš Klátik. Už 28. marca sa uskutoční oficiálne premenovanie námestia pred evanjelickým kostolom na Námestie Žilinskej synody.

Po skončení služieb Božích sa uskutoční inaugurácia príležitostnej známky a autogramiáda autorov v priľahlých zborových priestoroch. Pri príležitosti inaugurácie bude zriadená aj príležitostná poštová priehradka. Autorom výtvarného návrhu príležitostnej známky, hárčeka, obálky prvého dňa a pečiatky bol akad. maliar Dušan Kállay a rytcom bol akad. maliar Martin Činovský. Autorom návrhu celinovej obálky je akad. maliar Stanislav Lajda a príležitostnej pečiatky akad. maliar Pavel Choma. Viac informácií nájdete na www.pofis.sk/index.php . Výtvarný návrh príležitostnej známky k 400. výročiu konania Žilinskej synody je inšpirovaný Turzovým oltárom Speculum Justificationis, unikátnou pamiatkou z roku 1611. Monumentálny drevený oltár, ktorý pochádza z kaplnky na Oravskom hrade, sa dnes nachádza v Evanjelickom a. v. kostole v Necpaloch.

FOTO: Ľ. Bechný

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.