Obdobie Žilinskej synody sa dostatočne nedoceňuje

Obdobie Žilinskej synody sa dostatočne nedoceňuje

Obdobie Žilinskej synody sa v spoločnosti dostatočne nedoceňuje, preto podujatia od 28. do 30. marca mali pripomenúť jeho význam. Pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky pri 400. výročí Žilinskej synody to 31. 3. 2001 v Žiline skonštatoval generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.
"V nedeľu sa premenovalo námestie pred kostolom na Námestie Žilinskej synody a dnes je práve uvedenie známky. Symboly majú veľký význam v živote človeka, ale aj spoločnosti. A v tomto zmysle to vidíme ako sprítomnenie si toho, že sa tu niečo udialo, že sme mali významných predkov, ktorí veľa zohrávali nielen v duchovnom živote, ale aj spoločensky," povedal Klátik.

Poštovú známku k 400. výročiu konania Žilinskej synody vydala Slovenská pošta, a. s. Zobrazuje časť unikátneho oltára z kostola v Necpaloch, ktorý vznikol na základe objednávky organizátora Žilinskej synody palatína Juraja Turzu. Autorom výtvarného návrhu známky, hárčeka, obálky prvého dňa a pečiatky je akademický maliar Dušan Kállay a autorom oceľorytiny akademický maliar Martin Činovský.

Známka vychádza v nominálnej hodnote 1,10 eura v náklade 60.000 kusov.

Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa vydania s pečiatkou FDC s dátumom 30. marec 2010 a domicilom Bratislava. Motívom obálky prvého dňa je portrét palatína Juraja Turzu. Námetom FDC pečiatky je symbol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Akademický maliar Dušan Kállay zdôraznil, že sa cíti trochu ako Žilinčan, pretože ako dieťa chodil do kostola, v ktorom sa dnes konala inaugurácia známky. "Do ľudovej školy som chodil do školy, ktorá je oproti kostolu. Takže je to taká skoro pocta Žiline. A na druhej strane je to istá spomienka na môjho dedka, ktorý robil evanjelického farára a seniora na fare v Trenčíne. Takže všetky spomienky sú viac-menej skoro ako rodinné. Oltár, ktorý je na aršíku vyobrazený, má veľmi zvláštnu históriu, pretože bol namaľovaný podľa rytiny. A my sme sa dostali znovu k rytine. Podľa maľby sme urobili znovu rytinu," uviedol Kállay.

Žilinská synoda, ktorá sa konala 28. - 30. marca 1610 v Žiline, bola významná tým, že sa tam prvýkrát stretli zástupcovia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku a ECAV sa stala nezávislou a samostatnou cirkvou. Synoda bola veľmi dôležitá nielen pre evanjelikov, ale i pre celý národ, pretože politicky znamenala prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia vtedajšieho Uhorska.

Hlavné oslavy sa začnú dvojdňovou Teologickou vedecko-historickou konferenciou v dňoch 29. - 30. júna v Žiline a pokračovať budú zasadnutím Synody ECAV na Slovensku 1. - 2. júla. Na záver synody slávnostne otvoria 2. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa uskutočnia 3. - 4. júla v Žiline. Program týchto osláv ponúkne početné duchovné, kultúrne i športové podujatia, diskusné fóra, koncerty a výstavy, ako aj zaujímavé exkurzie.

Záštitu nad oslavami prevzali prezident SR Ivan Gašparovič, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor mesta Žilina Ivan Harman.

Foto: M. Kováčiková

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.