O tabuli v rímskokatolíckom kostole v Žiline

O tabuli v rímskokatolíckom kostole v Žiline

Možno tiež neviete, že pamätná tabuľa v rímskokatolíckom kostole v Žiline, kde zasadali účastníci synody v roku 1610, nie je pamätnou tabuľou Žilinskej synody...
Na pamätnej Žilinskej synode sa evanjelici zišli v roku 1610 v dnešnom rímskokatolíckom farskom kostole nad Námestím Andreja Hlinku v Žiline. O tejto udalosti hovoria mnohé turistické príručky venované Žiline a okrem iného je to uvedené aj na tabuli, ktorá sa nachádza v zádverí spomínaného kostola. Návštevníci Žiliny a účastníci II. evanjelických dní istotne zavítajú aj na tieto pamätné miesta. Tabuľu v latinčine nájdu hneď po vstupe do kostola po svojej pravej strane.

Latinský text na tabuli hovorí:

D. O. M. (= Deo Optimo Maximo)
Aedes sacra circa 1300 dicata Beatae Mariae Virginis exstitit, 1540 in fortalicium conversa, 1583 cultui Divino restituta, 1586 honori Sanctissimae Trinitatis consecrata, 1595 sectariis tradita, 1610 synodo protestantium inservivit, a 1673 catholica, 1678 igne absumta restaurata, 1705 a protestantibus occupata, 1708 catholicis restituta, 1848 incinerata, ruinata, ope natorum Solnensium Georgii Budatinszky, praepositi maioris Neosoliensis, Georgii Tvrdy, abbatis canonici Nitriensis, 1869 reconstructa consecrata, 1886 saevientibus flammis tectis orbata, 1890 beneficentia Augustini Roskoványi, Episcopi Nitriensis, favore Patronatus, piis oblatis fidelium aliorumque interne, externe decorata.


Preklad do slovenčiny je asi takýto:

Bohu najlepšiemu najvyššiemu
Posvätná budova (kostol) zasvätená Blahoslavenej Panne Márii bola postavená okolo (roku) 1300, (roku) 1540 zmenená na pevnosť, (roku) 1583 prinavrátená na bohoslužobné obrady, (roku) 1586 zasvätená Najsvätejšej Trojici, (roku) 1595 sektárom odovzdaná, (roku) 1610 slúžila protestantskej synode, od (roku) 1673 katolícka, (roku) 1678 po zničení ohňom obnovená, (roku) 1705 protestantmi zabraná, (roku) 1708 katolíkom prinavrátená, (roku) 1848 vyhorená, zrúcaná, pomocou rodených Žilinčanov Juraja Budatinského, veľprepošta banskobystrického, Juraja Tvrdého, opáta kanonika nitrianskeho, (roku) 1869 renovovaná (a) posvätená, (roku) 1886 zúriacimi plameňmi pozbavená strechy, (roku) 1890 dobročinnosťou Augustína Roškovániho, biskupa nitrianskeho, podporou patronátu, zbožnými darmi ostatných veriacich zvnútra i zvonka ozdobená.


Nechceme pri tejto príležitosti nijako polemizovať s textom na tabuli, lebo aj ten je sám osebe poznačený dobou, keď tabuľa bola osadzovaná, a je poznačený aj tým, kto bol objednávateľom tejto tabule. V každom prípade je však dobré vedieť, že to nie je pamätná tabuľa Žilinskej synody.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.