O novom námestí rozhodnuté

O novom námestí rozhodnuté

Prvú evanjelickú krajinskú synodu, ktorá sa konala pred 400 rokmi v Žiline, bude pripomínať Námestie Žilinskej synody. Na zasadnutí 15. februára 2010 o tom rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva (MZ) v Žiline.
„Je to pripomenutie najmä symbolické. Nebudú s tým súvisieť žiadne náklady pre ľudí, ktorí tam bývajú, prípadne pre inštitúcie, ktoré majú sídlo v tejto oblasti. Po dohode s evanjelickou cirkvou dôjde k zmene adresy dvoch objektov, a to evanjelického kostola a evanjelickej fary. Zatiaľ predpokladáme, že ten priestor zostane v takom stave, v akom je, aj do budúcnosti,“ konštatoval primátor Žiliny Ivan Harman.
Predseda stavebnej komisie MZ v Žiline Dušan Maňák pripomenul, že ide o dopravnú križovatku ulíc Veľká okružná, Legionárska a Rázusova. „Je to styková dopravná križovatka. Keby sa tam vložil nejaký rondel, územie by sa upokojilo a scivilizovalo. Útvar hlavného architekta (ÚHA) by mal urobiť štúdiu, aby sa v prípade finančných možností dala doprava dať pod zem. Vznikla by pešia plocha medzi gymnáziom a kostolom. Ale sú to finančne veľmi nákladné investície, takže ÚHA by mal štúdiou zdokumentovať, že čo by sa s tým územím dalo robiť do budúcnosti,“ povedal Maňák.
Podľa hlavného architekta mesta Žilina Martina Paveleka je teraz priestor nového námestia jedným z dôležitých komunikačných uzlov mesta. „Takže rýchlo tam nejaké zásadné zmeny robiť nebudeme. Ale tým, že to je námestie, minimálne to vytvára priestor na to, aby sa tam niečo urobilo, na čo doteraz možno nebol dôvod,“ dodal Pavelek.

Zvolanie prvej evanjelickej krajinskej synody inicioval uhorský palatín Juraj Turzo (Thurzo). Uskutočnila sa v Žiline od 28. do 30. marca v roku 1610. Jej ústrednými postavami boli palatín Juraj Turzo a Eliáš Láni, senior Hornotrenčianskeho seniorátu a farár v Bytči. Na synode sa zúčastnili zástupcovia šľachty, zástupcovia kráľovských miest z Bratislavy a Modry, farári a seniori z 10 stolíc Horného Uhorska – Preddunajska. Počas zasadnutia Žilinskej synody prijali niekoľko synodálnych zákonov, určili tri územné celky prvej organizácie evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska a zvolili troch superintendentov (biskupov) – Eliáša Lániho, Samuela Melíka a Izáka Abrahamidesa.

Opatrenia – zákony Žilinskej synody – mali veľký význam aj pre zjednocovanie a ďalší vývoj slovenského národa. Nová územná organizácia vychádzala zo skutočnosti, že Preddunajsko je prevažne slovenské. V dejinách slovenského národa sa vníma táto skutočnosť ako prvé politické inštitucionalizovanie slovenskej spoločnosti. Pri príležitosti tohto výročia sa v Žiline od 2. do 4. júla 2010 uskutočnia II. evanjelické cirkevné dni spojené s oslavami 400. výročia Žilinskej synody.


Zdroj: TASR, 16. 2. 2010

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.