Zodpovedné Služby Božie a koronavírus

Zodpovedné Služby Božie a koronavírus

Vážení bratia farári, vážené sestry farárky, vážení zboroví presbyteri a presbyterky, bratia a sestry v cirkevných zboroch. Modlitby a spoločenstvo Služieb Božích v našich cirkevných zboroch potrebujeme vždy, no najmä v ťažkých časoch. Vzhľadom na aktuálny výskyt koronavírusu sa nechceme ani príliš znepokojovať a už vôbec nie panikáriť, ale chceme sa správať zodpovedne. 

Berieme vážne obavy a strach spoluveriacich, s ktorými chceme mať aj v týchto mesiacoch spoločenstvo. S nádejou a láskou pripomíname uistenie z Božieho slova: Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. J 16, 33 
Ponúkame aj niekoľko praktických možností prevencie, aby sa na pôde cirkvi každý mohol cítiť neohrozene a bezpečne.

Večera Pánova
V evanjelických cirkvách sa distribúcia Večere Pánovej deje rôznym spôsobom. Pri podávaní vína je možné dočasne použiť jednorazové poháriky. Zároveň je potrebné dbať na to, aby si každá osoba pred podávaním chleba dostatočne dezinfikovala ruky. Úplné pozastavenie slávenia Večere Pánovej zatiaľ nie je potrebné.

Kontakt rúk
Pri východe z kostola je potrebné zvážiť podávanie rúk. Jeho vynechanie by mal farár/farárka počas Služieb Božích vhodne zdôvodniť.

Akceptujme odporúčania zdravotníkov
Aj na cirkev sa vzťahujú všeobecné odporúčania a pokyny úradov. Spoliehaním sa na odborné znalosti zodpovedných osôb môžeme najlepšie chrániť tých najslabších ako aj samých seba.

Zrušenie Služieb Božích a podujatí ?
Na ochranu proti šíreniu vírusu, v prípade nevyhnutnosti môžu štátne úrady zakázať všetky verejné zhromaždenia. To sa môže týkať aj Služieb Božích a cirkevných podujatí. Aj keď platí právo na slobodu náboženského vyznania, v prípade závažného prepuknutia infekčnej choroby, toto základné právo sa musí zvážiť. Platí totiž aj právo ostatných na zdravie, ktoré je vo verejnom záujme.

Komunikácia
Prosím Vás, aby ste na začiatku stretnutí v cirkvi: napr. na začiatku Služieb Božích, alebo pred Večerou Pánovou a na ďalších podujatiach, aspoň raz jasne zdôvodnili odchýlky od bežných zvyklostí, alebo zvolený spôsob prisluhovania sviatosti, aby sa každý cítil dobre informovaný, chránený a bezpečný.

Ďakujeme vám za porozumenie a odporúčame vás do Božej milosti a ochrany.

Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia a nie šaty, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto spôsobiť pohromu. Joel 2, 12-13


V Bratislave 03.03.2020, Predsedníctvo ECAV

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.