Výročná správa Predsedníctva ECAV

Výročná správa Predsedníctva ECAV

Výročná správa Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za rok 2019.
Schválila Synoda ECAV na Slovensku, Ružomberok, 10. október 2020.

... a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. (Efezským 5, 27)

Bratia a sestry, prečítajte si výročnú správu Predsedníctva ECAV na Slovensku za rok 2019.

Výročná správa P-ECAV za rok 2019, synoda 2020.docx