Výnimoční jubilanti v košeckom Stredisku evanjelickej diakonie

Výnimoční jubilanti v košeckom Stredisku evanjelickej diakonie

V Stredisku evanjelickej diakonie Košeca (SED), dožíva jeseň svojho života spomedzi 70 klientov aj značná časť – 11 seniorov nad 90 rokov.

Pri tejto príležitosti a nadväznosti na nedávnu vzácnu návštevu nášho SED dôstojným bratom gen. biskupom Ivanom Eľkom, sa po týždni konala v tomto zariadení ďalšia milá akcia v rámci plánovaných aktivít. Jedenásti klienti sa stretli v jedálni zariadenia k spoločnej oslave – poďakovanie za dlhý život. Na úvod stretnutia prítomných hostí v osobách primátorov a starostov miest a obcí, odkiaľ naši jubilanti pochádzajú, privítal správca SED Ľubomír Marcina. Svoj duchovný príhovor založil na základe biblického textu: Žalm 71, 5.9: „Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Nezavrhni ma v čase staroby, Ty ma neopusť!“

„V zariadeniach pre dôchodcov je možné postretať rôznych ľudí, rôzne ľudské príbehy. U niektorých prevládajú pocity sklamania, zatrpknutosti, strát, hnevu, neodpustenia trvajúceho desaťročia. O čo je krajšie, keď vidíme dôchodcov, ktorí sú pokojní, vyrovnaní, tešiaci sa z lásky detí, vnúčat a dobrých rodinných vzťahov. Všetci nie sme rovnakí. Krásnym stromom sú podobní tí, ktorí sú vďační, milí, láskaví, trpezliví a hlavne modliaci sa „za všetkých a za všetko“. Úcta k starému človeku sa stala vo Svätom Písme zákonom. Pred šedinami povstaň, ucti si staršiu osobu, píše sa v 3. knihe Mojžišovej. Keď ide o vlastných rodičov, tak ten zákon je ešte prísnejší a Boh ho zahrnul do Desatora Božích prikázaní „Cti otca svojho a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dal Pán, tvoj Boh.“ V minulosti sa starému človeku vzdávala veľká úcta podľa zásady, že treba mať úctu k šedinám. U niektorých národov sa staroba vysoko váži a ctí, v Afrike má slovo starých veľkú váhu, lebo ich považujú za „živé knižnice“ skúsenosti a múdrosti. Vysoký vek má vlastné hodnoty, ktoré sú veľmi potrebné mladším generáciám a celej spoločnosti. Starší ľudia majú zmysel pre minulosť a pre dejiny, kým mladí často nepoznajú ani len najbližšie dejiny a opakujú omyly minulosti.  Majú aj ucelenejší pohľad na život; ich citové, mravné a náboženské hodnoty sú dôležité pre rovnováhu v rodinách, v spoločnosti i pre jednotlivé osoby. Staroba je kríž, ale je i dar. Treba len objaviť hodnoty vyššieho veku a použiť ich na obohatenie života celej spoločnosti. A napokon staroba ponúka ucelený pohľad na život. Ľudská spoločnosť by bola bez pochyby lepšia, keby vedela zužitkovať hodnoty dôchodcov, seniorov.“

Po ňom sa jubilantom prihovoril poverený riaditeľ UED ECAV na Slovensku, Ján Gasper, ktorý vo svojom príhovore pozdravil nielen jubilantov a prítomných hostí, ale vyzdvihol aj dlhoročnú vysokú úroveň a kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v tomto najväčšom zariadení v rámci siete ED ECAV na Slovensku. Následne ho vystriedal Radomír Brtáň, starosta obce Košeca a podpredseda ZMOSu, ktorý odovzdal oslávencom kytice kvetov a vecné dary, poukázal na vzájomnú dlhoročnú spoluprácu obce s vedením SED Košeca.

Deti zo susednej materskej školy predviedli dojímavý program. Nechýbalo občerstvenie, ktoré pripravil ochotný personál. Toto milé stretnutie s našimi jubilantmi pokračovalo zápisom do kroniky obce, v družných rozhovoroch plných spomienok pri živej hudbe. Nechýbali ani slová vďaky z radov klientov, hlavne vrchnej sestre Anne Kušnírovej, za obetavé nasadenie pri zorganizovaní celej akcie, ale aj za príkladnú starostlivosť všetkým, ktorí denno-denne konajú v tomto sociálnom zariadení SED praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu.                       

Galéria k článku

Marcel Breče
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.