Túžia po zborovom dome- pomôžme im

Túžia po zborovom dome- pomôžme im

Myšlienka potreby zborového domu sa zrodila niekedy na prelome rokov 2013/2014. Bola to nesmelá myšlienka, ktorá nemala ešte nijakú podporu aj z dôvodu, že cirkevný zbor Tornaľa nemal a ani doteraz nemá žiadne vlastné finančné možnosti. Nemá okrem fary a kostola v Tornali žiadne pozemky, ani nájmy, vlastne nič. Ale predsa sa táto myšlienka prejavila a v roku 2014 tento zámer budovania zborového domu podporil aj vtedajší senior Rimavského seniorátu Dušan German, ktorý nás na presbyterstve povzbudil, aby sme sa odvážili. Že ak je to Božia vec, tak sa to môže podariť.

Potreba zborového domu je v Tornali obrovská. Má veľký potenciál, keďže sa venujeme v zbore deťom, dorastu, mládeži, rodinám i starším. To nehovorím ešte o misijnej činnosti formou rôznych aktivít pre deti a mládež mimo cirkevného zboru. Doteraz sme sa pre tieto aktivity snažili zabezpečiť priestory v meste, ale nie vždy sa všetko podarilo. Vyťaženosť zborového domu bude veľká a skoro každý deň tam budú prebiehať aktivity. Ďalším dôležitým prínosom bude aj kancelária, ktorá bude presťahovaná z fary. Na fare máme totiž 3 izby, z ktorých my ako 5-členná rodina bývame v dvoch a jedna je kancelária. Hostí je u nás pomerne tiež dosť, tak si viete predstaviť, ako to u nás asi vyzerá. Ale dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Sme užasnutí z Božieho požehnania, ktoré nám Pán prejavuje aj skrze mnohých ľudí z cirkevného zboru ale aj z iných zborov. Cítime a prežívame veľkú podporu pri tomto pre nás veľkom diele, lebo sami na to nemáme. A aj napriek tomu sa na stavbe od začiatku januára až doteraz pracuje.

Momentálne sme vo fáze dokončovania interiéru. Elektrické vedenie, stierky a všetky obklady v miestnostiach sú už hotové. Vodovodné potrubia zapojené. Prebieha príprava podlahy na podlahové kúrenie. Pred nami je dokončenie zateplenia stropu pod strechou, realizácia infra podlahového kúrenia firmou, vymaľovanie vnútorných miestností a nalakovanie stropu, osadenie vnútorného osvetlenia a zástrčiek, zapojenie sa do elektrickej siete, vybavenie interiéru zborového domu, a na záver zateplenie a vymaľovanie fasády a vonkajšia úprava okolia stavby (betónovanie chodníkov a úprava oddychovej zóny zelene pred stavbou).

Sme vďační za vaše modlitby a podporu. Ak by ste chceli vidieť, ako sa nám darí, celá foto-dokumentácia je v albume našej facebookovej stránky: ECAV Tornala, v albume: Stavba zborového domu v Tornali 2018 - 2020.
https://www.facebook.com/pg/ECAVTornala/photos/?tab=album&album_id=1732189410153251

Tí, ktorí by ste nás radi podporili finančne, môžete tak urobiť na číslo účtu v tvare
IBAN: SK84 0900 0000 0000 6893 3384.

Nech sú pre nás všetkých povzbudením slová apoštola Pavla z listu Galatským a 2.Korintským:

“ Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.” Galatským 6, 2
“ Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, ... lebo ochotného darcu miluje Boh.” 2. Koritským 9, 7

Ďakujeme a prajeme hojnosť Božieho požehnania. So srdečným pozdravom, predsedníctvo cirkevného zboru ECAV Tornala, Marcel Ištván, zborový farár a Daniel Poprocký, zborový dozorca

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.