Spomienka na Timoteja Kyselicu - prvé a posledné stretnutie

Spomienka na Timoteja Kyselicu - prvé a posledné stretnutie

25. januára 2019 mi napísal priateľ - kantor Martin, že v najbližšiu nedeľu bude zastupovať nášho zborového kantora na večerných Službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou: “Keďže budem v Žiline aj so šikovným skalickým kantorom, tak by sme poslúžili spolu.” Bola som vďačná za dvojnásobnú ochotu a tešila som sa na ich spoločnú službu. Keď som sa s nimi pred Službami Božími stretla, mala som pred sebou biblický obraz apoštola Pavla a jeho duchovného žiaka Timoteja. Nielen preto, že mladý brat kantor sa volal Timotej Kyselica. Ich spoločná kantorská služba bola požehnaním pre všetkých zúčastnených. Božia prítomnosť bola cítiť počas celých Služieb Božích, v piesňach, ktoré sme spievali na Božiu slávu, Božom Slove, Spovedi, Večeri Pánovej, aj pri krásnej hre na organe. Bolo to viac ako koncert, bolo to ako zažiť kúsok neba. Po skončení služieb Božích sme si na pamiatku našej požehnanej služby urobili spoločnú fotku pred žilinským oltárom. Bolo to moje prvé a zároveň posledné stretnutie s Timotejom.

Zapísal sa však do mojich spomienok nielen ako výborný kantor, ktorý prišiel poslúžiť. Hlboko na mňa zapôsobil ako úprimne veriaci človek, z ktorého vyžarovala láska nielen k hudbe, ale najmä k Darcovi daru, ktorý dostal, k Pánu Bohu. Stretla som sa ním len jeden krát, nie preto, že by viac nebol ochotný prísť, ale preto, že on je už pri svojom nebeskom Otcovi. Už nemôže byť súčasťou tých, ktorí tu na zemi v časnosti chvália Pána, pretože verím, že sa pridal k tým, ktorí vďaka obeti milujúceho Pána Ježiša, tvárou tvár chvália Pána vo večnosti.

Keď náhle odchádza blízky človek, zmocňujú sa nás často mnohé pochybnosti a trápia nás mnohé otázky. Pán Ježiš však povedal mnoho povzbudzujúcich slov pre nás, ktorí tu zatiaľ zostávame, na posilnenie a upevnenie našej viery. Nechajme k sebe prehovoriť aspoň niektoré z nich: “A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Mt. 28, 20b; “Riekol jej Ježiš: Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu?  Povedala Mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet.“ J 11, 24-25; Pretože ja žijem aj vy budete žiť.” J 14, 19b; “Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.” J 10 ,10b; “Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem;” J 15, 13-14; “Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” J 5, 24.

9.6. uplynul rok od jeho dochodu. Nech srdcia všetkých spomínajúcich, no najmä zarmútených rodičov, naplní Pokoj nášho vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.