„Duchovná pieseň 2022“ VÝSLEDKY

„Duchovná pieseň 2022“ VÝSLEDKY

Dňa 6. mája 2022 sa uskutočnil v online priestore 8. ročník súťaže Duchovná pieseň. Súťaž je zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú rozdelení podľa veku do piatich kategórií. Tento rok sa prihlásilo do prvého kola súťaže 47 súťažiacich. Všetci zaslali do súťaže nahrávku jednej piesne, ktoré vyhodnotila porota. Druhé kolo prebehlo online. Súťažiaci zaspievali určenú pieseň podľa kategórií. Spievali predpísané povinné piesne z Evanjelického spevníka alebo  duchovnú pieseň podľa vlastného výberu.

Súťaž Duchovná pieseň je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi predmetové súťaže. Je určená pre deti a žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na cirkevných školách, ale zúčastniť sa môžu všetky deti, ktoré majú záujem o spev duchovných piesní. Cieľom súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a spievaniu duchovných piesní  a pomôcť rozvíjať im hudobný talent. 
 
Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie. Propozície k súťaži pripravila predsedníčka odbornej poroty Jana Bosáková a členovia poroty v zložení: Jana Pastorková, Eva Kolesárová, Ondrej Šaray, Marek Mišiak a Jozef Havrila.
Výkony súťažiacich hodnotila porota  bodovaním. V 1. a 2. kategórii mohli súťažiaci celkovo získať maximálne 60 bodov a v 3. a 4. kategórií maximálne 90 bodov. Konečné hodnotenie jednotlivých kategórií súťažiacich bolo realizované formou zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma. V každej kategórii určila porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov v zlatom pásme.
 
Víťazi jednotlivých kategórií:
 1. kategória – žiaci od 6 do 8 rokov
  Adam Szitanko – EZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota
 2. kategória – žiaci od 9 do 11 rokov
  Kristína Kamasová  - EZŠ Bratislava
 3. kategória – žiaci od 12 do 15 rokov
  Malka Ester Šebestová – EZŠ Bratislava
 4. kategória – žiaci od 16 do 20 rokov
  Gabriel Sedláček – ZŠ Komenského 959, Senica

Všetkým súťažiacim prajeme, aby svoj talent naďalej rozvíjali a víťazom súťaže blahoželáme.