Svetové ekumenické online modlitby za mier na Ukrajine na Popolcovú stredu

Svetové ekumenické online modlitby za mier na Ukrajine na Popolcovú stredu

„Mier musí zvíťaziť,“ hovoria 4 globálne kresťanské spoločenstvá, ktoré budú hostiť online modlitby na Popolcovú stredu.

Štyri kresťanské svetové spoločenstvá silno odsudzujú postup ruskej armády na Ukrajine a útok, ktorý začal v noci 24. februára 2022. Spoločne žiadajú, aby boli ruské jednotky povolané späť do Ruska a konflikt bol okamžite ukončený. „Mier musí zvíťaziť,“ vyhlásili.

Svetový luteránsky zväz (SLZ), Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví (WCRC), Konferencia európskych cirkví (CEC) a Svetová metodistická rada (WMC) volajú k modlitbám za mier a ľudí na Ukrajine a v regióne.

Prišli s iniciatívou online modlitebnej bohoslužby na Popolcovú stredu 2. marca o 17.00 h. stredoeurópskeho času. Bohoslužba spojí kresťanov z Ukrajiny a iných častí sveta v prosbách o mier a koniec prebiehajúceho konfliktu.

„Ježiš nás volá, aby sme boli poslami nádeje, ktorí sa usilujú o mier. Ako kresťanské cirkvi preto voláme po okamžitej de-eskalácii tohto konfliktu, aby životy, ľudské práva a dôstojnosť ľudí na Ukrajine boli ochránené,“ povedala generálna tajomníčka SLZ Anne Burghardt.

„Toto je príležitosť pre cirkvi v Európe a vo svete, aby sa spojili v silnú alianciu solidarity s ľuďmi, ktorí sa boja dopadu vojny na Ukrajine. Toto je čas spojiť sa v modlitbe za ľudí, ktorí majú moc robiť rozhodnutia, ktoré zachránia životy a umožnia mier,“ povedal generálny tajomník CEC Dr. Jørgen Skov Sørensen.

„Ako nás povzbudzuje Písmo, aby sme sa odvrátili od zla a konali dobro, aby sme hľadali pokoj a usilovali sa oň (1Pt 3,11), tak my vnímame tento nevyprovokovaný útok za zlo a usilujeme sa urobiť všetko, čo môžeme, aby sme sa mu vzopreli – zatiaľ, čo sa tiež pripravujeme pomôcť tým, ktorí sú postihnutí,“ povedali predstavitelia kolegiálneho generálneho sekretariátu WCRC.

„Napriek tomu, čo sa deje na Ukrajine, stále verím, že medzinárodné spoločenstvo môže priniesť zmenu, keď budeme spoločne pracovať pre mier v regióne,“ doplnil generálny tajomník WMC Rev. Dr. Ivan Abrahams.

V spoločnom pozvaní k modlitbe za ľudí na Ukrajine a v regióne štyri kresťanské spoločenstvá upozorňujú, že vojenský útok ohrozuje životy Ukrajincov, ako aj mier naprieč Európou a svetom. „Kríza je naliehavá a vyžaduje pozornosť a solidaritu svetového spoločenstva kresťanov.“

SLZ spája 148 evanjelických cirkví (spolu viac ako 77 miliónov kresťanov naprieč celým svetom). WCRC združuje 230 cirkví a spoločenstiev (100 miliónov kresťanov po celom svete). CEC je spoločenstvom 114 cirkví z pravoslávnych, protestantských a anglikánskych tradícii naprieč Európou.  WMC spája 80 členských cirkví na 6 kontinentoch.

Prihlásiť sa na online modlitby sa dá na webstránke Svetového luteránskeho zväzu.

Modlitby sa zúčastnia aj zástupcovia Ekumenického výboru ECAV. Pozývajú všetkých veriacich na Slovensku, aby sa k modlitbám pridali, či už prostredníctvom zverejneného online stretnutia alebo vlastnými aktivitami či osobnými modlitbami na Popolcovú stredu.