Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 3.6.2020 – do 1.7.2020

Personálne zmeny v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku od 3.6.2020 – do 1.7.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  03. 06. 2020 – do 01. 07. 2020.

Za zborového farára bol zvolený:
Mgr. Miroslav Kerekréty, zborový farár v CZ Ratkovské Bystré (GES – VD) – do CZ Galanta;  BAS – ZD (zvolený dňa: 01. 06. 2020, právoplatnosť voľby dňa: 16. 06. 2020) 

Zmena na kaplánskom mieste:
Mgr. Simona Kapitáňová – menovaná za kaplánku do CZ Nitra (DNS – ZD) – dňom 01. 07. 2020 (vznik pracovného pomeru v ECAV na Slovensku) 

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Budimír (KOS – VD) od 16. 06. 2020Mgr. Radoslav Grega, zborový farár CZ Opiná

Nástup na materskú dovolenku oznámila:
Mgr. Anna Debnárová, zborová farárka v CZ Budimír (KOS – VD)  – od 16. 06. 2020 

Nástup z materskej dovolenky / rodičovskej dovolenky oznámili:
Mgr. Vladimíra Balcová, námestná farárka v CZ Poltár (NOS – ZD) – po dočerpaní dovolenky z predchádzajúceho obdobia od 01. 07. 2020 – do 27. 07. 2020 – dňa 27. 07. 2020
Mgr. Irena Gajdošová, zborová farárka v CZ Očová (ZVS – ZD)dňa 01. 07. 2020 

Pracovný pomer ukončili:
Mgr. Samuel Mišiak, námestný farár v CZ Myjava (MYS – ZD) – dňom 30. 06. 2020
Mgr. Jaroslava Mišiaková, námestná farárka na kaplánskom mieste v CZ Myjava (MYS – ZD) – dňom 30. 06. 2020

Skončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku oznámil:
Mgr. Ľubomír Trnavský, námestný farár v CZ Jur nad Hronom (DNS – ZD) – dňom 31. 08. 2020 

Spracované na základe doručeného materiálu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.