Stav FFZ za 1. štvrťrok 2024

Stav FFZ za 1. štvrťrok 2024

Celkový predpis platieb do FFZ na 1. štvrťrok 2024 bol 450 685 eur. Prijaté platby boli vo výške 466 492,50 eur, čo je o 15 807,50 eur viac ako predpis. Niektoré zbory totiž dodatočne uhradili staršie podlžnosti z predchádzajúcich období a trinásť zborov uhradilo celoročný predpis na rok 2024 hneď v prvom splátkovom termíne.
 
Počet absolútnych neplatičov, teda zborov, ktoré do FFZ doteraz neprispeli ani jediným eurom, je 22. Nedoplatok týchto zborov je 186 042,12 eur, čo predstavuje 30,57% podiel na celkových nedoplatkoch do FFZ od jeho začiatku, ktoré sú vo výške  608 571,37 eur.
 
V 1. štvrťroku 2024 sa z FFZ použilo na mzdy a odvody 365 466,80 eur. Tieto príspevky sa vyplatili 295 zamestnancom z radov duchovných.

Prílohy:
FFZ 2024 - stav platieb k 31.03.2024.pdf
Osobné náklady 1.Q 2024 z FFZ.pdf
Osobné náklady 1.Q 2024 celkom.pdf
Medziročné_porovnanie_nákladov_z_FFZ.pdf