Informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia

Informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia

V záujme transparentnosti vám prinášame najnovšie informácie o stave Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku (FFZ).

Synoda ECAV na Slovensku stanovila pre výpočet príspevkov do FFZ pre cirkevné zbory vzorec, ktorý tvoria dve zložky:

  • platba za každé kňazské miesto (stav k 31. 12. 2021) vo výške aktuálnej minimálnej mzdy = 646 €
  • platba za každého člena cirkevného zboru (stav k 31. 12. 2020) vo výške 1% aktuálnej minimálnej mzdy = 6,46 €

ECAV na Slovensku v súčasnosti tvorí 318 cirkevných zborov. Z nich 197 má vzhľadom na FFZ splnené všetky finančné povinnosti. 31 zborov uhradilo nad rámec predpisu (čiže vopred)  65 070,51 €. 90 zborov má naopak nedoplatky (vrátane roku 2021) vo výške 80 328,14 €.

V roku 2021 poberalo z FFZ príplatky ku mzde 294 duchovných. V roku 2022 ich je zatiaľ 280.

K 31. 12. 2021 bol konečný účtovný stav FFZ vo výške 897 130,81 €. Do konca marca 2022 sme do FFZ prijali platby v celkovej výške 390 940,37 €. K rovnakému dátumu bolo z FFZ vyplatených celkom 270 791,98 €.

Zostatok vo FFZ je krytý zostatkom na bankovom účte FFZ.

Finančné prostriedky z FFZ sa doteraz použili na jediný účel, a síce na príplatky ku mzde duchovných.