Archív 2019

Vianočné prekvapenie z dm drogerie

Vianočné prekvapenie z dm drogerie

Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá pôsobí na Slovensku 24 rokov, prevzala v rámci Iniciatívy dm {spoločne} na seba zodpovednosť za podporu dobrovoľníctva a vybrané verejnoprospešné projekty. Na Vianoce preto spolupracovníci spoločnosti dm pripravujú jedinečné balíčky.

Odovzdávanie štipendií z fondu Samuela a Žofie Peressényi

Odovzdávanie štipendií z fondu Samuela a Žofie Peressényi

Založenie Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressenyi inicioval a finančné prostriedky na fungovanie fondu vložil JUDr. Igor Peressenyi, právnik a architekt, ktorý žil v kanadskom Toronte. Venoval to  pamiatke svojich rodičov, čím chcel poukázať na ich život, ako na svedectvo viery aj pre nás dnes. Cieľom fondu je udeľovanie každoročných štipendií poslucháčom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Stretnutie konfirmandov GES – Koho followuješ ty?

Stretnutie konfirmandov GES – Koho followuješ ty?

Pre niekoho piatok 13.teho nie je veľmi šťastným dňom, no pre nás veriacich kresťanov, to bol veľmi požehnaný a Pánom naplnený spoločný čas na stretnutí konfirmandov Gemerského seniorátu, ktoré sa uskutočnilo v piatok 13. 12. 2019 v priestoroch Cirkevnej Materskej škôlky v Rožňave.  

Premiéra Televízneho posla 22.12.2019

Premiéra Televízneho posla 22.12.2019

V nedeľu 22. 12. 2019 o 9:35 na Dvojke sledujte Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 100. výročie Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Inštalácia farára a pamiatka posvätenia chrámu v Babinej. Spomienka na obete dopravných nehôd. 150. výročie narodenia Jána Maliarika.

Zbierka pokračuje do konca januára

Zbierka pokračuje do konca januára

Oficiálny účet GBÚ: 

IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
BIC: SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 379 400

Ochotným darcom ďakujeme... 

Zvedavé otázky novinárov... O Vianociach

Zvedavé otázky novinárov... O Vianociach

Generálny biskupský úrad ECAV je inštitúcia, ktoré nás spája okrem iného aj s novinármi. Často sa na nás obracajú so svojimi otázkami a chcú počuť oficiálne vyjadrenie čo stanovisko cirkvi. Od generálneho biskupa, od farára, či od tlačovej tajomníčky. Vždy pred sviatkami je záujem o názor cirkvi väčší. Ponúkame vám malú ukážku toho, čo zaujímalo novinárku z tlačovej agentúry v predvianočnom období a aké odpovede ponúkol osobný tajomník generálneho biskupa, brat Boris Mišina.

Prednáška o komunizme a viere v Boha

Prednáška o komunizme a viere v Boha

Pozývame na zaujímavú prednášku, venovanú 30. výročiu nežnej revolúcie v Leviciach. 

Uvedenie knihy - Nový evanjelický kostol

Uvedenie knihy - Nový evanjelický kostol

V utorok 17. decembra 201918:00 hod. Vás srdečne pozývame do Hotela Hviezdoslav na stretnutie s autorskou dvojicou Romanom Porubänom a Norou Baráthovou pri príležitosti uvedenia a prezentácie ich knižnej novinky - Nový evanjelický kostol.

Adventná modlitba

Adventná modlitba

Požehnaný Pane Bože všemohúci, nebeský Otče, vďaku a chválu Ti vzdávam, že si sa rozpomenul na padlé ľudské pokolenie! Ty si sa zľutoval a nedopustil si, aby pre prvý pád všetci ľudia zahynuli. Už v raji si našim prarodičom zasľúbil, že ľud, ktorý chodil v tme, uzrie veľké svetlo, že nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. V čase, ktorý si určil, poslal si na svet svojho Syna, aby vykúpil svoj ľud.

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 51. týždni

Program generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka v 51. týždni

Evanjelická diakonia opäť súčasťou Potravinovej zbierky na Slovensku

Evanjelická diakonia opäť súčasťou Potravinovej zbierky na Slovensku

Spoločnosť Tesco zrealizovala už siedmy ročník najväčšej Potravinovej zbierky na Slovensku. Zapojiť sa mohli zákazníci v 120 obchodoch Tesca vo všetkých regiónoch od štvrtka 21. novembra 2019 až do soboty 23. novembra 2019. Potravinovú zbierku spoluorganizuje Tesco s Potravinovou bankou Slovenska, Slovenskou katolíckou charitou, Depaul Slovensko, Evanjelickou diakoniou ECAV Slovensko a OZ Vagus.

Ordinácia novokňaza Ivana Klinka

Ordinácia novokňaza Ivana Klinka

Posledný deň cirkevného roka 30. november 2019, bol veľmi významným dňom pre našu Evanjelickú cirkev, kedy medzi novokňazov, ktorí boli ordinovaní v roku 2019 pribudol ešte jeden brat a to Mgr. Ivan Klinko.

Vianočné Pastorále 2019 v Slavošovciach

Vianočné Pastorále 2019 v Slavošovciach

Dňa 14.12.2019 sa uskutočnili Vianočné Pastorále, ktoré poriadajú obce Štítnickej doliny (Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Štítnik). Tento rok sa konali práve v Obci Slavošovce. Tieto slávnosti na oslavu Pána Boha, nášho Stvoriteľa, sa už uskutočnili po 17. krát.

Tretia adventná nedeľa

Tretia adventná nedeľa

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 15.12.2019.

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Voľby biskupa Východného dištriktu ECAV

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2019 v Prešove oboznámilo so správou sčítacej komisie a oznamuje výsledok voľby biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku po 2. kole.

Celkový počet konventuálov: 9126

Mgr. Katarína Hudáková získala:  4234 hlasov

Mgr. Peter Mihoč  získal: 4390 hlasov 

Dištriktuálne presbyterstvo VD konštatuje, že za biskupa VD na funkčné obdobie 2020 – 2026 bol zvolený Mgr. Peter Mihoč.                                                                             


JEDEN herec, JEDEN divák

JEDEN herec, JEDEN divák

Vianočné zamyslenie generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka. 

Informácia z GP ECAV na Slovensku 6.12.2019

Informácia z GP ECAV na Slovensku 6.12.2019

V piatok 6. decembra 2019 sa uskutočnilo piate tohoročné zasadanie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Na programe GP bolo 21 bodov. Rokovanie viedli členovia predsedníctva ECAV, generálny biskup I. Eľko a generálny dozorca J. Brozman. Na úvod rokovania predsedajúci informoval členov GP o liste br. Ondreja Koča, ktorým sa tento vzdal funkcie generálneho presbytera ku dňu 30. november 2019.

Vianočné vysielanie v médiách

Vianočné vysielanie v médiách

Vianočný program v médiách.pdf

Pozývajú na bazár, punč a kapustnicu

Pozývajú na bazár, punč a kapustnicu

V 3. adventnú nedeľu po duchovnom pokrme v kostole a radosti z programu detí z besiedky, pripravili v CZ ECAV Bratislava Legionárska "Vianočný bazár dobrých susedov s punčom". Všetci ste srdečne pozvaní.

Pomoc do prichádzajúcej zimy

Pomoc do prichádzajúcej zimy

Dňa 10.12.2019 bola odovzdaná v poradí už štvrtá tohtoročná humanitárna pomoc (HA) pre Bosnu a Hercegovinu (BaH). Tentoraz prijímateľom bol utečenecký tábor v Hadžiči-Ušivak. V tábore sa nachádza viac ako 800 migrantov z Blízkeho a Stredného Východu ako aj Severnej Afriky.

Televízne a rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2020

Televízne a rozhlasové služby Božie v RTVS v roku 2020

Ponúkame vám prehľad schválených prenosov evanjelických Služieb Božích v Rozhlase a televízii Slovenska v roku 2020.

Adventnú pobožnosť na MO SR viedol generálny biskup ECAV na Slovensku

Adventnú pobožnosť na MO SR viedol generálny biskup ECAV na Slovensku

Na evanjelických službách Božích, ktoré sa konali 11. decembra v kaplnke sv. Juraja na MO SR v rámci pravidelných stredtýždňových pobožností, sa na pozvanie zamestnancov Ústredia EPS v OS SR a OZ SR zúčastnil a celebrovaním svätej Večere Pánovej poslúžil Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku.

Adventné zastavenie pri slove a hudbe

Adventné zastavenie pri slove a hudbe

CZ ECAV Bratislava- Rača pozýva na tradičné adventné stretnutie do priestorov evanjelického kostola v Rači, 15. decembra 2019 o 15:00. 

Ukončenie projektu „Komunitná práca s evanjelickou mládežou v Bratislavskom senioráte"

Ukončenie projektu „Komunitná práca s evanjelickou mládežou v Bratislavskom senioráte"

Ponuka aktivít v Bratislavskom senioráte ECAV na Slovensku, ktorej cieľovou skupinou je mládež, je pestrá. V senioráte sa realizuje až sedem rôznych foriem práce s mládežou.

Pozývame na Úrad vlády

Pozývame na Úrad vlády

V kaplnke Úradu vlády SR v Bratislave, Námestie slobody 1, sa v stredu 18. decembra 2019 o 16.00 h budú konať evanjelické Služby Božie. Vykoná ich brat farár Boris Mišina, tajomník generálneho biskupa.

Novšie Staršie
Strana 2 z 30