Odovzdávanie štipendií z fondu Samuela a Žofie Peressényi

Odovzdávanie štipendií z fondu Samuela a Žofie Peressényi

Založenie Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressenyi inicioval a finančné prostriedky na fungovanie fondu vložil JUDr. Igor Peressenyi, právnik a architekt, ktorý žil v kanadskom Toronte. Venoval to  pamiatke svojich rodičov, čím chcel poukázať na ich život, ako na svedectvo viery aj pre nás dnes. Cieľom fondu je udeľovanie každoročných štipendií poslucháčom Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Zakladateľ a podporovateľ fondu Dr. Igor Peressenyi, zomrel minulého roku 14. novembra vo veku 93 rokov. Bol najmladším synom z piatich bratov v milujúcej, podporujúcej a krásnej rodine evanjelického farára Samuela Peressenyiho, ktorý pôsobil v našich cirkevných zboroch v rokoch 1910 - 1945.
Syn Igor absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1950. V roku 1952 emigroval do Kanady (Toronto). Tvrdo pracoval a študoval na večernej škole. V 1967 získal titul v odbore urbanizmus a územné plánovanie na univerzite architektúry v Toronte. Už ako malý chlapec prejavil záujem a talent pre kreslenie a maľovanie. Táto vášeň pre kreativitu a výtvarné umenie ho udržiavala po celý život. Pracoval ako hlavný urbanista v Toronte a ako hlavný regionálny plánovač v regióne Peel v provincii Ontário. V roku 1991 odišiel do dôchodku. Dr. Igor Peressenyi bol aktívnym členom slovenského evanjelického zboru pri kostole sv. Pavla v Toronte. Finančné prostriedky do fondu venoval pre študentov evanjelickej teológie na Slovensku, lebo ako syn evanjelického farára vedel, že služba pre cirkev je náročná a zodpovedná, ale aj krásna, rozhodol sa podporiť tých, ktorí chcú túto prácu s láskou a so všetkou zodpovednosťou vykonávať aj dnes. Rozhodol sa prejaviť vďačnosť za život svojich rodičov takýmto zvláštnym darom.
V týchto dňoch veľmi často skloňujeme slovo dar. Väčšina z nás sa snaží nájsť niečo vhodné, čo by potešilo tých, ktorých máme radi pod vianočným stromčekom. Tešíme sa, keď sa im rozžiaria oči radosťou z vytúženého darčeka. Dnes chceme obdarovať tých, ktorí si svojim usilovným štúdiom a snažením zaslúžili peňažní dar vo forme štipendia zo štipendijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényich.
Na základe Štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi, ktorého účelom  je podpora vzdelávania udeľovaním štipendií najlepším študentom  EBF UK  v Bratislave a podpora záujmu o duchovnú službu študentom zapísaným v študijnom programe Evanjelická teológia odovzdáme štipendium za uplynulý rok. 
O poskytnutí tohtoročných štipendií rozhodlo Generálne presbyterstvo ECAV na svojom zasadnutí 6. decembra 2019 v Bratislave.
Štipendium je udelené: študentovi druhého ročníka– Samuelovi Rusnokovi, študentke tretieho ročníka- Gabriele Nemčkovej, študentke štvrtého ročníka- Miroslave Kmecovej, študentovi piateho ročníka- Martinovi Kmecovi a tento rok je udelené aj sociálne štipendium študentovi 4. ročníka- Michalovi Resutíkovi.
Oceneným študentkám a študentom srdečne blahoželáme a prajeme Vám, aby ste v svojej snahe získavať múdrosť a vedomosti nepoľavovali a snažili sa o to nie len kvôli štipendiu, ale z lásky voči Pánu Bohu a Jeho cirkvi.

Galéria k článku

Martin Pagáč
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.