Diakonia

Diakonia posilňuje zručnosti pre prácu s emóciami

Diakonia posilňuje zručnosti pre prácu s emóciami

Pomoc pre Ukrajinu: nákup potravinových poukážok

Pomoc pre Ukrajinu: nákup potravinových poukážok

Nový altánok pre SED Trnava

Nový altánok pre SED Trnava

Nová vonkajšia záhradná terasa už slúži klientom SED Bratislava

Nová vonkajšia záhradná terasa už slúži klientom SED Bratislava

Podpora ušitá na mieru pre ukrajinských odídencov

Podpora ušitá na mieru pre ukrajinských odídencov

Hodnotné stretnutie o hodnotách Evanjelickej diakonie

Hodnotné stretnutie o hodnotách Evanjelickej diakonie

Stretnutie o začleňovaní Rómov

Stretnutie o začleňovaní Rómov

Nedeľa diakonie 2023- SED Kšinná

Nedeľa diakonie 2023- SED Kšinná

Výročné valné zhromaždenie Eurodiaconia Brussels

Výročné valné zhromaždenie Eurodiaconia Brussels

Socializácia v neznámom prostredí s Evanjelickou diakoniou

Socializácia v neznámom prostredí s Evanjelickou diakoniou

Vaše 2 % pomôžu Evanjelickej diakonii

Vaše 2 % pomôžu Evanjelickej diakonii

Potravinová zbierka má potešujúce výsledky

Potravinová zbierka má potešujúce výsledky

Predstavujeme 5-ročné SED Chmeľov

Predstavujeme 5-ročné SED Chmeľov

O bezpečnej práci humanitárnych terénnych pracovníkov

O bezpečnej práci humanitárnych terénnych pracovníkov

Predĺženie poskytovania dočasného útočiska

Predĺženie poskytovania dočasného útočiska

Školenie k EU projektom a spolupráca s Eurodiaconiou

Školenie k EU projektom a spolupráca s Eurodiaconiou

Dobrovoľníci Evanjelickej diakonie sú zapojení do potravinovej zbierky

Dobrovoľníci Evanjelickej diakonie sú zapojení do potravinovej zbierky

Ministerstvo vnútra SR podpísalo memorandum o spolupráci s Evanjelickou diakoniou

Ministerstvo vnútra SR podpísalo memorandum o spolupráci s Evanjelickou diakoniou

Informácia o projekte Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Informácia o projekte Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Strana 1 z 1