Čo pre mňa znamená DIAKONIA?

Čo pre mňa znamená DIAKONIA?

„Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to.“

Diakonia nie je iba synonymom slova sociálna práca. Hlavný rozdiel je v motivácii, ktorá nás vedie k službe druhým. Vychádzame z viery v živého Boha, ktorý sa vo svojom Synovi  Ježišovi Kristovi stal služobníkom pre všetkých. Kresťanská viera v sebe ukrýva záväzok služby.

Práca v Evanjelickej diakonii je aj uprostred materialistickej a konzumnej spoločnosti svedectvom o Bohu, ktorý sa skláňa k človeku a vyslobodzuje ho z hriechu, trápenia či samoty. Kresťanská služba druhým sa tak stáva zmysluplným údelom človeka, plným sebaobetavosti. Nečakáme kto pomôže nám, ale my začíname pomáhať. Stačí sa len bližšie popozerať a hneď vidíme, kto vedľa nás je v núdzi, kto nemá ani to, čo mám ja, možno ani to základné, jedlo, strechu nad hlavou…  Je to práve DIAKONIA, ktorá má odvahu vstupovať do nelukratívnych  oblastí sociálnej práce, ísť tam , kde treba vykonať práve tú „špinavú prácu“, ktorá sa nevypláca až tak lukratívne, a ktorú nikto nechce robiť. Pre nás zamestnancov, konkrétne pre mňa ako riaditeľku zariadenia, vnímam, že práve Evanjelická DIAKONIA je ekumenická. To znamená slúžiť všetkým, bez ohľadu na náboženskú príslušnosť, čo v dnešnej dobe považujeme za samozrejmosť. V našich radoch je otvorený priestor pre ľudí s rôznymi vierovyznaniami, ale aj bez vierovyznania. Je to priestor rešpektu, tolerancie. DIAKONA patrí neoddeliteľne ku kresťanstvu, je znakom praktického prejavu kresťanstva. 

Evanjelická Diakonia má svojich zástupcov v niektorých pracovných komisiách štátnych orgánov, spolupracuje so Slovenskou humanitnou radou, Evanjelickou alianciou, Ekumenickou radou cirkvi v SR. Evanjelická diakonia poskytuje v súčasnosti štandardné služby, rozvíja a dbá, aby sa zamestnanci vzdelávali, participuje na mnohých projektoch. V spolupráci s orgánmi štátnej správy, národnými a nadnárodnými humanitárnymi organizáciami aktívne pomáha v prípade ekologických, humanitných alebo prírodných katastrof na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Pre mňa osobne je cťou pracovať, napĺňať vízie a ciele, zároveň aj štandardy kvality a celkovo úroveň v strediskách Evanjelickej Diakonie. Pretože prijímateľ sociálnej služby je nám zverený len na jeho jediný úsek života. A naším cieľom je práve ten úsek života mu skvalitniť čo najhodnotnejšie. Kresťanská sociálna práca by mala byť úplne samozrejmou a prirodzenou,  neoddeliteľnou súčasťou života každého jedného z nás.

Galéria k článku

SED Kšinná