Pomoc pre Ukrajinu: nákup potravinových poukážok

Pomoc pre Ukrajinu: nákup potravinových poukážok

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku nastavila kritériá a manažment distribúcie poukážok, aby pomoc cez ne bola adresná znevýhodneným skupinám z ukrajinských odídencov: deťom, osobám so zdravotným postihnutím, seniorom, osobám s nízkym príjmom, osobám bez príjmu. 

Celkom sme prostredníctvom kontaktných osôb v cirkevných zboroch (farári) a v komunitách s väčším počtom odídencov odovzdali poukážky Lidl pre 385 odídencov v celkovej hodnote 26 680 €. Z toho podpora pre zdravotne znevýhodnených odídencov formou poukážok bola pre 38 ľudí v hodnote 3 800 €. Na zdravotnícke potreby a lieky bol poskytnutý príspevok zo zbierky v hodnote 1 845 €.
 
Ďakujeme všetkým darcom a prispievateľom zapojených do zbierky Pomoc Ukrajine v ECAV. Príspevkom na potravinové poukážky a preplatením zdravotných úkonov a zdravotných pomôcok sme mohli doplniť našu každodennú pomoc a podporu v rámci integračného programu Evanjelickej diakonie v rámci celého Slovenska takmer štyrom stovkám ukrajinských odídencov.

Pomoc je stále aktuálna na transparentnom účte ECAV: 
https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK0402000000004568196251