Vaše 2 % pomôžu Evanjelickej diakonii

Vaše 2 % pomôžu Evanjelickej diakonii

Vážení priaznivci a podporovatelia,

Vy a Vaše 2 % pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným ľuďom v sieti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku:
- vytvárať seniorom domov v pobytových zariadeniach,
- tráviť na pomoc odkázaným zmysluplný čas s odbornou pomocou v ambulantných zariadeniach,
- zabezpečiť ubytovanie pre matky s deťmi a mladých dospelých v kríze v útulkoch,
- poskytovať starostlivosť deťom v  profesionálnych náhradných rodinách,
- zmierniť vojnovým utečencom a ľuďom postihnutých katastrofou životnú situáciu.

Dovoľujeme si vás láskavo požiadať, aby ste pri rozhodovaní o poukázaní 2-3 % z daní z príjmu zvážili možnosť podpory Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a jej stredísk.

Informácie k poukázaniu 2-3% z dane nájdete a aj stiahnuť editovateľné tlačivo vyhlásenia k dani si môžete tu: https://www.diakonia.sk/vase-2-3-z-dane-pomozu.../

Údaje na vyplnenie vyhlásenia:

Názov: Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava
Právna forma: účelové zariadenie cirkvi
IČO: 17327181


Vaše 2-3% z dane môžete venovať aj priamo Strediskám evanjelickej DIAKONIE (s vyplnením ich názvu a IČO):

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica, 30232651
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Bratislava, 42261783
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce, 35678267
Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná, 42008204
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Chmeľov, 50979817
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, 31116981
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Kšinná, 35595329
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Nové Mesto nad Váhom, 52508455
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Púchov, 37921258
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Slatina nad Bebravou, 42020026
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Sučany, 37907409
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Trnava, 37845420
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Veľký Slavkov, 37945122
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Vranov nad Topľou, 42081343