Stretnutie o začleňovaní Rómov

Stretnutie o začleňovaní Rómov

S nadšením sme sa v dňoch 16. a 17. mája 2023 spolu s členskými organizáciami Eurodiaconie zúčastnili na stretnutí k začleňovaniu Rómov. Meeting sa konal v Bratislave a hostiteľskou organizáciou bola Armáda spásy na Slovensku.

Za Evanjelickú diakoniu sa zúčastnili riaditeľka Ľubica Szabóová Vysocká a zástupcovia Strediska evanjelickej diakonie SED ,,útulok Dom na polceste", Stanislav a Eva Gurkoví.

V rámci krízovej intervencie pracovníci SED vo Veľkom Slavkove sprevádzajú mladých mužov najmä rómskej populácie v krízových životných situáciách a poskytujú im prijatie a odbornú pomoc. Takže veľmi radi zdieľali s kolegami postupy svojej práce, sociálnej služby, misie a podelili sa o skúsenosti s prelamovaním kolobehu generačnej chudoby. 

Počas dvoch dní sme sa zapojili do diskusií o výzvach, s ktorými sa ako aktéri v kontakte s rómskou komunitou na Slovensku stretávame. Podnetné boli konkrétne prezentácie o inklúzii Rómov v krajinách ako Portugalsko, Fínsko, Holandsko, Rumunsko, Kosovo, Maďarsko, Česká republika a i. a ich podmienkach pre vzdelávanie, zvyšovanie zručností a spôsoboch posilňovania zodpovednosti samotných Rómov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Galéria k článku

Diakonia ECAV