Archív 2020

"Evanjelické Vianoce"

"Evanjelické Vianoce"

Bratia a sestry, pozývame Vás na koncert "Evanjelické Vianoce", ktorý sa uskutoční ONLINE, 20.12.2020. V programe zaznejú starobylé luteránske vianočné chorále v organových a sólových úpravách.

Spoločná prosba predstaviteľov cirkví a náboženských obcí na Slovensku

Spoločná prosba predstaviteľov cirkví a náboženských obcí na Slovensku

Predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike vydali dnes spoločné stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení.

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Hlaváček

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Hlaváček

Pred 135 rokmi zomrel EV. KŇAZ a PEDAGÓG Michal Hlaváček. Narodil sa 17.7.1803 v Skalici a zomrel 18. decembra 1885 v Levoči.

Autorita Biblie

Autorita Biblie

Text: Ev. Jána 20, 28-31

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Mária Zochová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Mária Zochová

Dnes si pripomíname 85 rokov od úmrtia PUBLICISTKY, CIRKEVNEJ a VEREJNEJ ČINITEĽKY Márie Zochovej. Narodila sa 2. februára 1888 v Trenčíne a zomrela 17.12.1935.

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Usmernenie predsedníctiev ECAV k vianočným sviatkom

Drahí bratia a sestry, cirkevné zbory,

     pandemická situácia sa v našom štáte vážne zhoršila. Narastajú počty infikovaných, plnia sa oddelenia nemocníc, ich personál pracuje na hraniciach možností. Zaznamenávame žiaľ stále zvyšujúce sa počty úmrtí. Obávame sa o našich seniorov a o tých, ktorí majú už i tak zdravotné ťažkosti.

Televízny posol v premiére 20.12. o 15:05

Televízny posol v premiére 20.12. o 15:05

Magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Štyri dni po Televíznom posli sú tu Vianoce. Kupujeme posledné darčeky, ozdobujeme stromček, varíme, pečieme. Chceme si pripraviť čo najkrajšie sviatky. V rámci tejto sviatočnej atmosféry nám postupne zahrajú štyri hudobné telesá. Niekedy to bude celá rodina, inokedy jednotlivec. Každý sebe špecifickým spôsobom príde s chválou smerovanou Bohu. Pomedzi piesne a skladby si tiež pripomenieme, čo sa na tému Vianoc píše v Biblii. Na záver nám tlačová tajomníčka generálneho biskupského úradu predstaví novinky z prostredia evanjelickej cirkvi.

Vychádza posledné dvojčíslo Cirkevných listov tohto roka

Vychádza posledné dvojčíslo Cirkevných listov tohto roka

Na stránkach posledného dvojčísla 11 - 12/2020 nás šéfredaktor Vydavateľstva Tranoscius L. Bednár pozýva k prežitiu adventu na spôsob Márie. Lebo na to, aby Boh uskutočnil svoj plán, hľadá vždy ochotného človeka. Hľadá dvere, ktorými by mohol vstúpiť do nášho sveta.

Čo prišiel dať Ježiš?

Čo prišiel dať Ježiš?

Text: Ev. Jána 10, 1-16

Adventný kalendár kolied od členov Svetového luteránskeho zväzu

Adventný kalendár kolied od členov Svetového luteránskeho zväzu

Počas tohto adventného obdobia zdieľajú členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu hymny svojich zborov, aby ukázali, ako sa jednotlivé regióny luteránskeho spoločenstva pripravujú na Kristov príchod na tento svet. Toto obdobie chceme využiť na zamyslenie a oslavu rozmanitosti, jedinečnosti a jednoty Božích darov pre nás.

12. číslo Cestou svetla

12. číslo Cestou svetla

Práve vychádza novembrové číslo mesačníka Cestou Svetla. Tento časopis ECAV sa venuje evanjelizácií, má 12 strán a o mesiac sa ukončí už jeho 31. ročník.

ZO VŠETKÉHO JE MOŽNOSŤ VYŤAŽIŤ TO NAJLEPŠIE

ZO VŠETKÉHO JE MOŽNOSŤ VYŤAŽIŤ TO NAJLEPŠIE

Text: List Rímskym 8, 28

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.11.2020 DO 15.12.2020

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.11.2020 DO 15.12.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 11. 2020 – do 15. 12. 2020.

POCHYBNOSTI

POCHYBNOSTI

Milovaní, aj dnešný večer predložme svoje pochybnosti, svoj strach pred Božiu tvár a učme sa dôverovať Božiemu vedeniu a Jeho láske a dobrote. 

Kalendár podujatí na rok 2021

Kalendár podujatí na rok 2021

Bratia a sestry, v nádeji lepších zajtrajškov sme pripravili kalendár podujatí na rok 2021.

Vyšlo decembrové číslo eVýchodu

Vyšlo decembrové číslo eVýchodu

V tichom adventnom čase prichádza do poštových schránok čitateľov decembrové číslo eVýchodu, tento rok aj s drobným darčekom – nástenným liturgickým kalendárom z grafickej dielne Martina Melišíka. Na obálke ochutnávka insitného umenia majstra Jána Glózika z Kovačice.

PROGRAM MÉDIÍ: 17.12.- 31.12.2020

PROGRAM MÉDIÍ: 17.12.- 31.12.2020

Martin Rázus // Suspíriá na 3. adventnú nedeľu

Martin Rázus // Suspíriá na 3. adventnú nedeľu

Už nemusí byť príležitosť rozhodnúť sa!

Už nemusí byť príležitosť rozhodnúť sa!

Text: Ev. Matúša 3, 1-12

Osobnosť a udalosť roka 2020

Osobnosť a udalosť roka 2020

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 13.12.2020

Kristus – najväčší dar

Kristus – najväčší dar

Text: List Kol. 1, 14

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" pre deti do Srbska

"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?" pre deti do Srbska

Už celú dekádu žije myšlienka Jozefa Havrilu, farára v evanjelickom cirkevnom zbore Podlužany a realizuje sa projekt s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Zámerom projektu je, aby deti zo Srbska už viac ako desiatykrát v predvianočnom období dostali pod stromček vianočný balík.

V ústraní

V ústraní

Text: Ev. Luk. 1, 5-25

Štipendium z GAW na rok 2021/2022

Štipendium z GAW na rok 2021/2022

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2021/2022 v období od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022.

Misijné materiály k Vianociam 2020

Misijné materiály k Vianociam 2020

Ponúkame Vám tradičné adventné misijné materiály k večierňam, modlitebnému týždňu i k štedrovečernému stolu. Niektoré boli už publikované v EPST pretože pred mesiacom nebolo ešte jasné, či sa vôbec budeme môcť zísť v chrámoch.

Novšie Staršie
Strana 2 z 53