PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.11.2020 DO 15.12.2020

PERSONÁLNE ZMENY V CZ ECAV NA SLOVENSKU OD 1.11.2020 DO 15.12.2020

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od  01. 11. 2020 – do 15. 12. 2020.

Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Ľubomír Batka (seniorálny kaplán MYS; ZD) – dňom 01. 12. 2020 menovaný námestným farárom na farárske miesto do CZ Myjava (MYS – ZD)
Mgr. Zlatica Karásková (zborová farárka v CZ Slovenské Pravno; TUS – ZD)od 05. 12. 2020 námestná farárka do CZ Slovenské Pravno
Mgr. Zdenko Zacher (zborový farár v CZ Ivančiná; TUS – ZD)od 19. 12. 2020 námestný farár do CZ Ivančiná 

Zmeny na kaplánských miestach:
Mgr. Ivan Klinko, kaplán v CZ Nové Mesto nad Váhom (POS – ZD) – dňom 07. 12. 2020 menovaný seniorálnym kaplánom Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku

Od 15. 12. 2020 do pracovného pomeru nastúpil:
Mgr. Štefan Panuška, kaplán na kaplánske miesto do CZ Nové Mesto nad Váhom  (POS –ZD) 

Administrovanie cirkevných zborov:
CZ Ladzany (HOS - ZD) od 01. 12. 2020 Mgr. Peter Ján Soták, námestný farár z CZ Baďan
CZ Drážovce (HOS - ZD) od 01. 12. 2020 Mgr. Peter Ján Soták, námestný farár z CZ Baďan
administrátor predsedajúceho zborového farára CZ Myjava – od 01. 12. 2020 – ThDr. Peter Švehla, zborový farár v CZ Skalica a administrátor CZ Myjava (menovanie so špecifikáciou na funkciu) 

Nástup na rodičovskú dovolenku oznámila:
Mgr. Eva Kahanová Bašková, námestná farárka v CZ Topoľčany (POS–ZD) – od 27. 11. 2020

Spracované podľa doručeného materiálu.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.