Spomíname na vzácnych evanjelikov: Mária Zochová

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Mária Zochová

Dnes si pripomíname 85 rokov od úmrtia PUBLICISTKY, CIRKEVNEJ a VEREJNEJ ČINITEĽKY Márie Zochovej. Narodila sa 2. februára 1888 v Trenčíne a zomrela 17.12.1935.

Narodila sa v období, kedy sa o emancipácii žien rozprávalo s opovrhnutím. Žena mala vedieť držať varešku v ruke, dohliadať na kresťanskú výchovu detí a príkladne vykonávať úlohu manželky. Aj v tomto období sa však našli ženy, ktoré boli rovnocennými partnerkami svojich manželov,  rozumeli „panskému huncútstvu“ - politike a dokonca sa nebáli verejne angažovať. Presne takouto dámou bola „pani farárova“ Mária Zochová.
Mária Zochová pochádzala z meštianskeho prostredia Trenčína, ktorý bol priemyselným aj kultúrnym centrom. Vďaka osvietenému rodinnému prostrediu získala na tú dobu pomerne vysoké vzdelanie v Rakúsku a najmä na dievčenskej škole v Prahe. Máriin otec zastával v Modre funkciu starostu. Takto sa cesty mladého modranského evanjelického farára Samuela Zocha a Márie skrížili.
Manželstvo Zochovcov bolo plné porozumenia a vzájomnej podpory. Samuel Zoch bol vynikajúcim partnerom, ktorý podporoval manželku vo všetkých aktivitách. Umožnil jej založiť aj ženský spolok, ktorého členky sa stali pravou rukou cirkevného zboru, starali sa o kostol, cintorín, spoločenské udalosti a tak zmysluplne trávili voľný čas. Okrem práce v spolku sa venovala Mária Zochová početným charitatívnym akciám a zbierkam, v čase prvej svetovej vojny pomáhala rodinám, ktoré mali mužov a synov na fronte a tiež rodinám v hmotnej núdzi.
„Pani farárova“ sa angažovala aj v miestnom chudobinci a najmä v sirotinci. Po strate jediného syna Stanka, sa obetavá práca pre deti stala jej životným poslaním. Zaviedla viacero fondov na podporu detí a študentov, okrem týchto podpôr sa zasadila aj o podpory mladých a najmä dožívajúcich farárov. Aktívne pracovala v Červenom kríži, ktorý po vojne pomáhala obnovovať. S pomocou Alice Masarykovej bola podporovateľkou viacerých ústavov a rodín, ktoré sa rozhodli vycestovať do zámoria.
So životom Márie Zochovej napredovala aj emancipácia, ktorá súvisela s podporou výchovy žien. Mária Zochová usporadúvala pre ženy kurzy vzdelávania, osvety a zdravovedy. Život Márie Zochovej nebol zďaleka priamočiary a bezstarostný, po smrti jediného syna stratila aj výnimočného manžela, ktorý zomrel pre muža v najlepších rokoch. Sama podľahla ťažkej chorobe a vo veku 47 rokov zomrela.
Životný príbeh Márie Zochovej je silný a pozoruhodný, z tohto dôvodu je dobré ho poznať a inšpirovať sa ním.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.