Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Hlaváček

Spomíname na vzácnych evanjelikov: Michal Hlaváček

Pred 135 rokmi zomrel EV. KŇAZ a PEDAGÓG Michal Hlaváček. Narodil sa 17.7.1803 v Skalici a zomrel 18. decembra 1885 v Levoči.
Absolvoval štúdium práva, teológie, matematiky a fyziky. Pôsobil ako kaplán v Bratislave, kde sa zapojil do činnosti Spoločnosti česko-slovanskej (1830 – 32) pri bratislavskom evanjelickom lýceu. 
Od roku 1832 profesor na evanjelickom lýceu v Levoči, kde podľa bratislavského vzoru jeho  príchode na tunajšie Evanjelické lýceum založil 26. 9. 1832 samovzdelávací spolok študentov Spoločnosť reči a literatúry československej, ktorého hlavnou úlohou bolo zdokonaľovať sa v materinskom jazyku. Tým sa Levoča stala ďalším významným centrom študentského národného hnutia; s jeho podporou vydali študenti almanach Jitřenka (1840), v ktorom sa publikovali rukopisné básnické a prozaické práce členov spolku. 
Po nútenom odchode z Levoče pôsobil v rokoch 1854 – 1874 na evanjelickom teologickom učilišti v Prešove, kde sa tiež venoval národnobuditeľskej činnosti. 
Zomrel 18. decembra 1885 v Levoči. Pochovaný je na Evanjelickom cintoríne v Levoči.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.