Podmienky štúdia v Ústrednom archíve ECAV na Slovensku stanovuje Bádateľský poriadok.

Stránkové dni:
študovňa Palisády 46 – utorok, streda
študovňa Palárikova 20 – streda, štvrtok a piatok

Na štúdium sa treba dopredu objednať prostredníctvom e-mailu.
Žiadanky na štúdium posielajte na: archiv(at)ecav.sk

Bádateľský list.rtf
Vyhlásenie - fotografovanie.docx