Podmienky bádania

Podmienky štúdia v Ústrednom archíve ECAV na Slovensku stanovuje Bádateľský poriadok.

Stránkové dni:

študovňa Palisády 46 – utorok, streda

študovňa Palárikova 20 – streda, štvrtok a piatok

Na štúdium sa treba dopredu objednať prostredníctvom e-mailu.

Žiadanky na štúdium posielajte na: archiv(at)ecav.sk