Rubrika Online archív obsahuje linky na dva maďarské portály, ktoré obsahujú zdigitalizované základné archívne a knižničné dokumenty o Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku.

Vďaka maďarským kolegom tak má bádateľ prístup k dokumentom online, z pohodlia svojho domova. Veríme, že časom sa rozbehne digitalizácia aj v našom archíve a rubriku doplníme o link vlastného portálu.

Hungaricana/Evangélikus Gyűjtemények
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/evangelikus_digitalis_tar/

Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDIT)
https://medit.lutheran.hu/

Vybrané dokumenty a publikácie

Archivum Generalis Ecclesiae – katalógy, index
https://medit.lutheran.hu/site/kategoria/77

Schematizmy
https://medit.lutheran.hu/site/kategoria/13

Kanonické vizitácie
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_eol_evangelikus_canonica_visitatio/

Mariky ordinovaných
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/edt_eol_evangelikus_ordinacio/

Zápisnice z generálnych a dištriktuálnych konventov
https://medit.lutheran.hu/site/kategoria/30
https://medit.lutheran.hu/site/kategoria/52