Biskupka Kucharek: Držte spolu ako jedna cirkev!

Biskupka Kucharek: Držte spolu ako jedna cirkev!

Biskupka Slovenskej synody Sion Wilma Kucharek, ktorá patrí do Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA), navštívila v pondelok , 1.7.2019 generálny biskupský úrad a stretla sa s generálnym biskupom Ivanom Eľkom. Po stretnutí nám poskytla krátky rozhovor. 

Čím teraz žije slovenská Synoda Sion v Amerike?

Biskupka Kucharek: Tento rok oslavujeme 100. výročie vzniku a je veľkou vzácnosťou pripomínať si takéto krásne výročie. Je to veľmi symbolické, pretože ja som sa pred pár dňami zúčastnila na 100. výročí vzniku Univerzity Komenského v Bratislave. A práve tu študovali aj mnohí naši farári, ktorí dnes pôsobia v Amerike. Takže toto výročie máme spoločné.

 Ako plánujete osláviť vaše výročie?

Biskupka Kucharek: Aktuálne pripravujeme mnohé rozhovory. Pýtame sa farárov, seniorov, ale aj členov synody, ako si spomínajú na minulosť a ako vidia budúcnosť nášho spoločenstva. Zároveň nezabúdame na misiu, ktorú máme: hlásať Ježiša Krista všetkým ľuďom. Ukazovať Kristovu lásku všetkým. To je dôležité pre celé naše spoločenstvo, budovať živú vieru a živé spoločenstvo. Aj pri oslavách výročia si chceme pripomenúť, ako nám Boh za tých 100 rokov prejavoval svoju lásku. Zároveň chceme spomínať ako sme tým obdobím prešli my a povedať si, kam chceme kráčať ďalej.  

Čím je vaša synoda špecifická?

Biskupka Kucharek:  Slovenská synoda Sion je jednou zo 65 diecéz, ktoré tvoria Evanjelickú luteránsku cirkev v Amerike.  Naša synoda nemá presné geografické hranice. Sme zakorenení nie len v našich slovenských koreňoch, ale aj v Božom poslaní a v povolaní niesť odkaz Ježiša Krista do celého sveta. Podobáme sa Facebooku, ktorý tiež nemá pevné hranice, ani naše spoločenstvo sa nedá limitovať geograficky.  Chceme pôsobiť všade a byť tu pre všetkých.

Aké generácie tvoria evanjelickú cirkev v Amerike?

Biskupka Kucharek: Naprieč celou Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike máme problémy s nižším počtom mládeže. Rodiny majú menej detí, mnohí mladí sa sťahujú za prácou, niekde zasa prevláda staršia generácia. Nedá sa to však povedať všeobecne, pretože v niektorých oblastiach sa populácia zvyšuje. Dôležité pre nás je, že chceme zachytiť mladých ľudí a dať priestor ich nápadom. Mladí ľudia tvoria kategóriu do 18 rokov, ale sú tu aj tí do 35 rokov. Snažíme sa prijímať aj ich rady. Využívame ich znalosti a skúsenosti zo sveta technológií a chceme im dávať priestor. Chceme ich zapojiť do života spoločenstva a chceme, aby boli zodpovednými. Zároveň im ponúkame autority z radov starších. Ak totiž prejavíme dôveru všetkým členom, nie len farárom, ale aj laikom, mladým aj straším, bude cirkev naozaj Telom Kristovým a naše poslanie bude medzigeneračné. 


 Aký odkaz by ste chceli odovzdať veriacim ECAV na Slovensku?

Biskupka Kucharek: Pamätajte si, že v tele Ježiša Krista nie je naša hodnota tvorená tým, akí sme významní alebo dôležití, tým čo robíme, ale tým akú máme vieru. Náš úspech je v našej viere. V tele Krista je aj tá najmenšia časť tela veľmi dôležitá. Nie je podstatné v akom veľkom spoločenstve žijete, či je to malý zbor, malé spoločenstvo mladých veriacich, pretože každá časť tvorí dôležitý celok. Najmenšou kosťou v ľudskom tele je strmienok v strednom uchu a vďaka nemu počujeme. Najväčšia kosť v našom tele je stehenná a vďaka nej môžeme chodiť. Obe sú rovnako dôležité. Všetkým vám želám, aby ste držali spolu ako jedna cirkev, ako jedno telo. Veľa Božieho požehnania.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.