...Prečo si ma opustil...

...Prečo si ma opustil...

Mk 15,33 -36

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil...
Koľkokrát za život sme toto už povedali? Koľkokrát sme reptali keď sa nám náš život zdal nespravodlivý, bremená priťažké, nezvládnuteľné...
Kto z nás si  vtedy pomyslí ako trpel Pán Ježiš? Kto z nás sa môže s ním rovnať? Nikto. On spravodlivý a bez hriechu. My plný  vlastnej spravodlivosti a hriechu.
Verím, že aj dnešná doba si pýta daň a často sa nám zdá, že to máme ťažké. Peňazí nie je dosť. Ale kedy máme vlastne dosť? Vzťahy sú nestále a často sa navzájom trápime len z nudy a malichernosti. Ale ktorý vzťah nám potom bude dosť dobrý? Žiadny.
Trápi nás choroba ale keď nám ponúkajú odborníci pomoc tak reptáme.
Máme pocit, že to naše trápenie je to najväčšie.
Moja malá dcérka vždy keď vidí kríž pri ceste, zvesí hlavičku a smutným hlasom povie: Tam je Pán Ježiš, tam ho to veľmi bolí.... Nakoniec však skonštatuje: Ale nakoniec aj tak vstane z mŕtvych však.
Zdvihnime aj my hlavu k nebu od našich "neprekonateľných" bolestí a trápení a verím, že sa na ne budeme vedieť pozrieť z inej perspektívy. Amen


Úloha:

Nájdi cestu k JežišoviVylúšti tajničku