Vystúpenia detí v CZ ECAV Piešťany

Vystúpenia detí v CZ ECAV Piešťany

V cirkevnom zbore v Piešťanoch boli dva významné sviatky spestrené vystúpením detí: Pamiatka reformácie 31. 10. 2012 a služby Božie 11. 11. 2012, ktoré boli venované poďakovaniu za úrody zeme.
Na slávnostných službách Božích venovaných Pamiatke reformácie trinásti konfirmandi a žiaci predviedli literárne pásmo „Sväté knihy“, v ktorom predstavili jednotlivé nábožné knihy, a to Bibliu, Malý katechizmus, učebnice náboženskej výchovy, Tranoscius, Spevník, Modlitebnú knižku, Pašie i Funebrál. Pod taktovkou Ing. Michalku vystúpil aj pätnásťčlenný zborový spevokol dospelých s duchovnou piesňou.

Dňa 10. novembra 2012 členovia SEM-u i farárska rodina pripravili pre deti v predvečer Sviatku poďakovania za úrody „Jabĺčkovú párty“ v klubových priestoroch zborového centra Betezda. Hlavným cieľom stretnutia bolo vzbudiť u detí vďaku Pánu Bohu za dary zeme a dať im možnosť využiť svoju tvorivosť na oslavu nášho Stvoriteľa. Účastníci mohli súťažiť v rôznych hrách, maľovali na výkresy i netradičný materiál, napr. na ploché skaly servítkovou technikou, alebo použili aj farby na sklo či krepový papier, z ktorého zhotovovali kvety.

Na druhý deň, 11. novembra 2012, sa konali služby Božie venované poďakovaniu za úrody zeme. Dvanásti žiaci základných škôl predniesli básne, v ktorých predstavovali jednotlivé kvety, príp. ovocie, ktoré si zhotovili na stretnutí detí alebo na náboženskej výchove. Po službách Božích si prítomní prezreli výstavku detských prác.

Ak by aj iné cirkevné zbory chceli v budúcnosti využiť tieto pásma, sú k dispozícii: Sme kvety Záhradníka neba; Sväté knihy.
Sme kvety Záhradníka neba - DOC
Sväté knihy - DOC

V adventnom čase pokračujeme recitáciami detí pri zapaľovaní sviec na adventnom venci v každú adventnú nedeľu.

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.