Predsavzatia a vízia pre cirkevné zbory

Predsavzatia a vízia pre cirkevné zbory

Nedeľný príhovor generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, 3.1.2021