Zomrel Stanislav Kaczmarczyk

Zomrel Stanislav Kaczmarczyk

Dnes dopoludnia 26.4.2021 odišiel vo veku 85 rokov k svojmu Pánovi brat farár Stanislav Kaczmarczyk zo Slezskej cirkvi evanjelickej. Bol vzácnym pedagógom, spisovateľom a zanieteným evanjelizátorom. Predsedníctvo evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku myslí v nádeji vzkriesenia a v modlitbách na jeho blízkych a vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým veriacim na Sliezsku i v jeho cirkevnom zbore v Českom Těšíne. 

V rokoch 1955 až 1959 študoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po brigáde v bani na Dole 1. máj v absolvoval v Karvinej povinnú dvojročnú vojenskú službu. Od roku 1962 pracoval v duchovnej službe v Slezskej cirkvi evanjelickej a. v. v zbore v Komornej Lhotce. Koncom roku 1974 mu bol komunistickou vrchnosťou odňatý štátny súhlas k vykonávania duchovenskej činnosti pre veľmi aktívnu prácu s mladou generáciou. 
V rokoch 1975 až 1983 pracoval v tlačiarni Tisk v Českom Tešíně, najskôr ako pomocný pracovník a neskôr ako šofér nákladného auta pre odvoz smetí na smetisko. Od júna 1983 pôsobil ako farár ČCE v evanjelickom zbore v Štramberku. Od januára roku 1990 zasa v Evanjelickom zbore a. v. ČCE v Českom Těšíně Na Rozvoji. V rokoch 1993 až 2006 prednášal na Katedre kresťanskej výchovy na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity. 
4 roky pôsobil ako predseda Rady TWR-C v Českej republike a potom niekoľko rokov ako člen Rady. Od založenia Detskej misie v České republike bol dlhoročným členom Rady tiež jej predsedom. Pôsobil ako hosťujúci lektor pre vzdelávanie pracovníkov Detskej misie na Slovensku. Slovensko miloval a celý život sa snažil popularizovať život a dielo Kristíny Royovej. 16 rokov pracoval ako člen Evanjelizačného odboru pri Synodnej rade ČCE.
Bol ženatý a s manželkou Oľgou žil od roku 1961. Mali dvoch synov. Starší syn Vladislav pracuje ako inžinier- programátor, mladší syn Daniel je magistrom teológie a pracuje ako riaditeľ Wycliffovej misie v ČR. Mal šesť vnúčat. 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.