Zomrel brat Ing. Milan Jakš

Zomrel brat Ing. Milan Jakš

Milan Jakš – náš vzácny brat vo viere v Pána Ježiša Krista, zosnul 21. 2. 2021 vo veku 82 rokov. Vyše päť desaťročí sa aktívne podieľal na práci evanjelického spoločenstva v Bratislave na Legionárskej. V minulosti učil v detskej besiedke, bol činný v mládeži i presbyterstve. Aj aktuálne bol vedúcim Biblických hodín, nedeľných modlitebných stíšení pred začiatkom Služieb Božích a neodmysliteľnou súčasťou zborového spevokolu. Sme vďační za jeho mnohú obetavú, dôkladnú a verne konanú službu pre cirkev na Božiu slávu.  
Pohrebná rozlúčka s bratom Milankom sa uskutoční v utorok 2. marca 2021 – vzhľadom na epidemiologickú situáciu v úzkom rodinnom kruhu. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prosíme o Božiu útechu.


Milan Jakš 

Vďaka za spoločenstvo

Ty dávaš, Pane, bratov, sestry nám,

by sme sa spolu stretali,

pri Slove Tvojom a na modlitbách,

tú Tvoju vôľu hľadali.


Vďaka Ti, Pane, za spoločenstvo,

kde Duch Tvoj Svätý pôsobí,

otvára srdcia, čistí a vanie

– a nových ľudí z nás tvorí.

 

Ďakujeme Ti za povzbudenie,

ktoré nám pritom podávaš,

úcte nás učíš, vzájomnej láske,

v duchovnom raste pomáhaš.


Naplň nás vrelou nádejou,

túžbou i naďalej sa stretávať,

spoločne kráčať cestou za Tebou,

v duchovný dom sa budovať.


Príjm´, Pane, vďaku za krásne chvíle,

ktoré sme spolu prežili,

a daj tú milosť, by sme raz večne

v nebi sa s Tebou tešili.

(Prevzaté z časopisu Evanjelická Bratislava 2/2008)

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.