Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2021

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2021

Dňa 4. júna 2021 sa uskutočnil ďalší  ročník predmetovej súťaže „Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy pre školský rok 2020/2021 v Slovenskej republike. Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia sa v tomto roku uskutočnila súťaž s ohľadom na epidemiologické opatrenia v online priestore. Súťaž sa konala v programe EduPage. Súťaže sa zúčastnilo 160 žiakov, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy.

Odborná porota vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž a určila pravidlá. Zo Starej zmluvy bola vybraná téma - Patriarchovia a z Novej zmluvy - Podobenstvá.

Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a súťažné testy pripravila odborná porota s predsedníčkou Katarínou Hudákovou a s členmi: Sidónia Horňanová, Andrea Valentová, Viera Mosná, Martina Krivdová, Katarína Hanková, Peter Mihoč, Viera Brtišová a Peter Taját. Náročné testy súťažiaci zvládli na výbornej úrovni, o čom svedčia aj bodové hodnotenia a percentuálne výsledky jednotlivých súťažiacich.

Technickú a organizačnú podporu nám poskytla firma aSc Applied Software Consultants s.r.o.

v programe EduPage. Naše poďakovanie za ochotu patrí pánu Jánovi Gottweisovi Jr. a za trpezlivú a srdečnú spoluprácu pri technickej príprave testov pani Milote Gurovej.

Ďakujeme za finančný príspevok z Fondu vzdelávania a dar Nadácii Jana Amosa Komenského, ktorá pre absolútneho víťaza darovala notebook. Tento rok sa víťazkou stala žiaka Debora Horňanová z Evanjelického lýcea v Bratislave, ktorá súťažila v 4. kategórii a dosiahla najvyššie percento úspešnosti – 99,66 %.
Ďakujeme koordinátorom a vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov na súťaže; odbornej porote za jej aktívnu prácu pri príprave testov. Všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z Božieho slova uplatňovali v živote a podľa neho žili.

Víťazom srdečne blahoželáme! 

(celé výsledkové listiny nájdete v programe EduPage v časti SÚŤAŽE, alebo sa môžete informovať na skoly@ecav.sk)

Listina víťazov v jednotlivých kategóriách

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.