Návšteva generálneho duchovného na Akadémii PZ v Bratislave

Návšteva generálneho duchovného na Akadémii PZ v Bratislave

Generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR plk. Mgr. Viktor Sabo navštívil 10. júna 2021 prvýkrát pôdu Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Na tejto návšteve bol s ním prítomný aj riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR plk. Mgr. Milan Petrula. Počas návštevy ich celý čas sprevádzal policajný duchovný na Akadémii PZ npor. Mgr. Milan Bartko.

V priestoroch Akadémie PZ v Bratislave sídli aj Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (KEU PZ). Na KEU PZ navštívili riaditeľa plk. Ing. Ondreja Laciaka, PhD., ktorému generálny duchovný odovzdal pozvánku na svoju inštaláciu a brat riaditeľ mu venoval Diár Úradu ekumenickej pastoračnej služby, vydaný pri 15. výročí pôsobenia v rezorte Ministerstva vnútra.


Po tejto návšteve KEU PZ boli prijatí pani rektorkou Akadémie PZ v Bratislave, Dr. h. c. prof. JUDr. Luciou Kurilovskou, PhD., kde sa bol generálny duchovný predstaviť a pozvať ju osobne na svoju inštaláciu. S riaditeľom ÚEPS MV SR Milanom Petrulom sa poďakovali za spoluprácu na Akadémii PZ a za vytvorenie priestoru pre duchovnú službu. Spolu načrtli aj ďalšiu možnosť spolupráce medzi Akadémiou PZ a duchovnou službou pri realizácií domácich, ako aj zahraničných projektov.


Po návšteve u pani rektorky zavítali aj ku pani kvestorke Akadémie PZ v Bratislave Ing. Zore Dobríkovej, s ktorou sa v príjemnom rozhovore rozprávali o aktivitách Akadémie a pani kvestorka s vďakou prijala pozvánku na slávnostnú inštaláciu generálneho duchovného.
Pán prorektor pre informatizáciu a koordináciu s policajnou praxou doc. Ing. Stanislav Šišulák, PhD. duchovných privítal vo svojej kancelárii a v priateľskom rozhovore ho generálny duchovný pozval na svoju inštaláciu.


Počas stretnutí na Akadémii PZ sa stretli aj s vedúcim Katedry spoločenských vied doc. Karolom Murzdom, PhD. Hovorili aj o prípadnej spolupráci medzi Akadémiami ozbrojených síl a Akadémiou Policajného zboru a tiež aj o spolupráci medzi katedrami po vedeckej činnosti.
Nakoniec v rámci dohodnutých stretnutí zavítali aj na Zahraničný odbor APZ, kde ich prijala pani riaditeľka pplk. Mgr. Ingrid Weissová. Brat generálny duchovný aj s bratom riaditeľom Úradu EPS MVSR spoznali celý kolektív zamestnancov Zahraničného odboru APZ.
Po obede si brat generálny duchovný aj s bratom riaditeľom prezreli športový areál za Akadémiou PZ a taktiež navštívili aj študentský domov APZ, v ktorom je zriadená kaplnka pre študentov a zamestnancov Akadémie PZ v Bratislave.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.