Vyšlo prvé dvojčíslo jubilejného, 145. ročníka Cirkevných listov

Vyšlo prvé dvojčíslo jubilejného, 145. ročníka Cirkevných listov

Aktuálny kalendárny rok 2021 je výnimočný. Nie len pre Cirkevné listy, ktoré k svojim čitateľom prichádzajú v jubilejnom, 145. ročníku. Sú to najmä jednotkové roky, ktoré budú celým týmto kalendárnym rokom rezonovať. Roky, ktoré svojimi udalosťami v mnohých ohľadoch formovali podobu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku. Prvé dvojčíslo Cirkevných listov 1 - 2/2021, ktoré sa v týchto dňoch dostalo k svojim čitateľom, otvára sériu cenných historických štúdií k týmto udalostiam v príspevku Mgr. et Mgr. Miloslava Gdovina s názvom "Desaťročné prenasledovanie (1671 - 1681) a Šopronský snem (1681) - cesta k artikulárnym chrámom". Nemenej zaujímavé sú aj ďalšie príspevky, ktoré reflektujú výzvy misie v zmenenej globálnej realite a lokálnom kontexte v dôsledku pandémie či významné osobnosti, akou nepochybne bol Július Bodnár, prvý dekan Teologickej vysokej školy ev. a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave, piesňovú tvorbu v starých kancionáloch či sakrálnu výtvarnú tvorbu.

Cirkevné listy budú v roku 2021 vychádzať s dvojmesačnou periodicitou.

Predplatné na rok je 18,00 €, cena za dvojčíslo je 3,00 €.

Objednávky prijímame na emailovej adrese: predplatne@tranoscius.sk alebo na telefónnom čísle: 044/ 324 5 08.

Bude nám cťou, ak sa stanete ich súčasťou.


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.