Posledná rozlúčka so sestrou Oľgou Hvožďarovou

Posledná rozlúčka so sestrou Oľgou Hvožďarovou

Oznamujeme evanjelickej verejnosti ďalšiu smutnú správu týkajúcu sa rodiny Hvožďarovej. 31. marca 2021 odišla vo veku 83 rokov k Pánovi naša vzácna sestra Oľga Hvožďarová, vdova po duchovnom pastierovi Miroslavovi Hvožďarovi.

Sestra Oľga Hvožďarová bola zdravotnou sestrou, ale aj vernou kantorkou v cirkevných zboroch Slavošovce, Hlboké, Záriečie a Senica- Čáčov, teda v pôsobiskách svojho manžela. Posledná rozlúčka bude 3.4.2021 o 13:30 krátkou pobožnosťou v evanjelickom chráme Božom v Sobotišti a o 14:00 zvesťou Slova Božieho na miestnom cintoríne.

Ďakujeme Pánu Bohu za celý jej požehnaný život a prosíme Pána všetkého potešenia, aby podoprel pozostalú rodinu, priateľov a všetkých smútiacich.

Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. Ž 62,6
 


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.