Hľadá sa archivár/ka

Hľadá sa archivár/ka

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: archivár/ka.
Miesto výkonu práce: Ústredný archív ECAV na Slovensku, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1.7.2021
Mzdové podmienky: Základná mzda od 1.044,- € a viac (podľa rokov praxe)

Základné a kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore Archívnictvo a pomocné vedy historické, prípadne v príbuznom odbore (preukazuje predložením vysokoškolského diplomu).

Ostatné požiadavky na uchádzača:

 • prax v obore vítaná,
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom),
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka slovom i písmom vítaná (nemecký, maďarský, latinský),
 • samostatnosť, precíznosť, vytrvalosť, komunikatívnosť,
 • práca s PC.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom,
 • motivačný list,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • písomné stanovisko domáceho zborového farára k uchádzačovi do funkcie archivára ÚA ECAV,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania.

Forma výberového konania:

 • ústna - individuálny pohovor pred výberovou komisiou,
 • právo členov komisie klásť odborné otázky súvisiace s prácou archivára.

Uzávierka prihlášok – 18.06.2021

Termín uzávierky žiadosti o účasť sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 14:00 hod. na sekretariát GBÚ ECAV na Slovensku v uzavretej obálke s upozornením „ Neotvárať – výberové konanie na funkciu archivára/rky GBÚ ECAV“ uvedeným na obálke, alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom poštovej pečiatky.

Zasielanie prihlášok:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzavretej obálke s upozornením na adresu: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku, Generálny biskupský úrad, Palisády 46, P. O. Box 289, 810 00 Bratislava

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.