Staň sa vedúcim na tábore v USA

Staň sa vedúcim na tábore v USA

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mladým ľuďom z ECAV na Slovensku možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v termíne od polovice mája do polovice augusta 2023.
Účasť na tomto programe je pre vás vynikajúcou príležitosťou rozvíjať svoje vodcovské schopnosti. Vďaka trojmesačnému pobytu a službe v Spojených štátoch máte možnosť zažiť medzikultúrne a inšpiratívne prostredie. Účastníci tábora pochádzajú z Európy, Afriky, Ázie, zo Strednej a Južnej Ameriky. Ak Vás ponuka zaujala, neváhajte sa prihlásiť na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.
 
 Podmienky pre účastníka:
 - vek 18 – 30 rokov,
 - študent alebo pracujúci (preferujeme pedagogických zamestnancov),
 - člen cirkevného zboru ECAV na Slovensku,
 - vôľa komunikovať kresťanskú vieru,
 - flexibilita,
 - ochota odovzdať myšlienky a nápady domácemu cirkevnému zboru a cirkvi,
 - plne zaočkovaný proti COVID-19,
 - záväzok vrátiť sa na Slovensko ihneď po skončení tábora,
 - schopnosť komunikovať vlastné myšlienky v angličtine.

Schopnosť komunikovať v angličtine je nevyhnutné preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
 a. Výpis známok alebo vysvedčenie preukazujúce, že žiadateľ absolvoval aspoň štyri kurzy anglického jazyka (alebo iné predmety vyučované v angličtine) a dosiahol minimálne stupeň chválitebný.
 b. Duolingo Test (DET) skóre 80 alebo vyššie.
 c. Test of English as a Foreign Language skóre 55 alebo vyššie.
 d. International English Language Testing Service (IELTS) skóre 5.0 alebo vyššie. 
Očakávania organizátorov od účastníka:
 - aktívna služba na táboroch počas dĺžky ich trvania,
 - vedenie detí a mládeže, po väčšinu času pobyt vonku v prírode,
 - využiť svoje obdarovanie pri biblickom štúdiu, hudbe, aktívnom oddychu atď.,
 - ochota podeliť sa o osobnú vieru a kultúru,
 - občasná pomoc pri pomocných prácach v kuchyni alebo pri údržbe tábora.
 
 Poplatky:
 Program je plne hradený finančnými prostriedkami ELCA.
 
 Vybranému uchádzačovi bude zabezpečené:
 - americké víza J-1 v kategórii táborový poradca (toto vízum umožňuje pobyt v USA len počas letného programu),
 - letenky do USA a späť (od mája do augusta),
 - úvodné stretnutie v Chicagu v máji,
 - vnútroštátna doprava z Chicaga do letného tábora,
 - školenie vedúcich v letnom tábore,
 - ubytovanie a stravovanie počas celého pobytu,
 - základná posteľná bielizeň na používanie v tábore,
 - týždenné vreckové 50 USD,
 - zdravotné poistenie v USA na celé leto.
 
Potvrdenie záujmu – záväznú prihlášku spolu s životopisom a odporúčaním zborového farára pošlite na e-mailovú adresu foreign@ecav.sk najneskôr do 8. februára 2023. V životopise uveďte svoje skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou.
Interview so záujemcami bude 10. februára 2023 v poobedných hodinách. V nevyhnutnom prípade je možné absolvovať interview v náhradnom termíne 13. februára 2023.
 
Dôležité upozornenie
Služba v tábore je fyzicky, emocionálne a spirituálne náročná. Osobného voľna, resp. voľného času bude málo.
O skúsenosti minuloročnej účastníčky programu Miriam Gregovej si môžete prečítať tu: Správa z programu 2022.docx.