Vyšlo 4. číslo Služby slova v roku 2021

Vyšlo 4. číslo Služby slova v roku 2021

Homiletický časopis Služba slova vo svojom 4. čísle prináša okrem pravidelných kázňových prípraviek na mesiace október až december článok o Martinovi Lutherovi ako kazateľovi, rozhovor s bratom Adriánom Kacianom, Lutherovu kázeň na 1. slávnosť vianočnú, archívnu spomienku na brata farára Vladimíra Kubovčáka či recenziu na knihu Dariny Bancíkovej Prebytočný človek! Divné sú cesty Božie.

Službu slova si môžete zabezpečiť e-mailom na adrese sluzbaslova@ecav.sk.

Napíšte, že máte záujem o Službu slova a zašlite milodar v minimálnej výške 10 € na číslo účtu SK55 0200 0000 0013 6875 6257 s použitím
variabilného symbolu 663085. Po vydaní každého nového čísla potom e-mailom získate heslo na otvorenie daného čísla, ktoré si stiahnete z
webovej stránky www.ecav.sk sekcia Na stiahnutie / Služba slova.