Štúdium v USA - SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI , USA

Štúdium v USA - SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, CONCORDIA, MISSOURI , USA

Spolupráca so strednou školou SAINT PAUL LUTHERAN HIGH SCHOOL, funguje už od školského roku 2008/2009.

V rámci spolupráce ponúkame opäť v školskom roku 2021/2022 miesta s čiastočným štipendiom v cirkevnej škole.

Štúdium je pre žiakov:
2. alebo 3. ročníka na 4-ročnom štúdiu
sexta alebo septima na 8-ročnom štúdiu
2., 3. alebo 4. ročníka na 5-ročnom štúdiu

Môžu sa prihlásiť stredoškoláci z farárskych rodín alebo rodín, ktoré aktívne pracujú v ECAV. Zároveň sa od týchto študentov očakáva, že v budúcnosti budú pracovať pre cirkev.

Základné informácie:
- Štúdium trvá od augusta 2021 do mája 2022.
- Škola ponúka čiastočné štipendium.
- Ubytovanie je na internáte.

- Informácie o škole nájdete: www.splhs.org

Žiak si hradí:
- poplatok za štúdium cca 8 000,- USD (zahŕňa školné, ubytovanie, stravu a zdravotné poistenie),
- poplatok za test TOEFL www.saia.sk (ak žiak nemá iný jazykový test),
- spiatočnú letenku do USA,
- vreckové.

K žiadosti o odporúčanie priložte:

Prihláška USA 2020-2021.docx
Odporúčanie zborového farára v slovenskom a anglickom jazyku.
Odporúčanie učiteľa anglického jazyka v slovenskom a anglickom jazyku.
Odporúčanie učiteľa matematiky v slovenskom a anglickom jazyku.
Odporúčanie triedneho učiteľa v slovenskom jazyku.

Prihlášky posielajte do 10. 2. 2021  na adresu:
Generálny biskupský úrad
Referát misie, vnútornej misie a školstva
P.O.BOX 289
Palisády 46
810 00 Bratislava

Informácie: + 421918 828 009, skoly@ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.